YT

 

Wiadomości

Aerospace and Defense Meetings Central Europe Rzeszów

18-01-2022
10-11 Maj 2023, G2A Arena, Jasionka

Konferencja Rzeszów Air Cargo Event

16-01-2023
Urban Lab Rzeszów 3 lutego 2023 roku
Czytaj wszystkie

Aktualności

Projekt AIRVET

04-04-2014

Spółka INNpuls, członek Doliny Lotniczej, należy do multidyscyplinarnego konsorcjum 10 partnerów z 6 krajów realizujących w okresie 01.11.2013 – 31.10.2015 r. projekt AIRVET – Efektywna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego.

 

Główny celem projektu jest opracowanie, rozwój, ocena i upowszechnianie nowych lub przystosowanych do potrzeb sektora lotniczego programów szkoleniowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych), jako wymagającego wysoko wykwalifikowanej kadry. Projekt stanowi odpowiedź na obecne i prognozowane problemy sektora lotniczego, spodziewane w kontekście szybkiego rozwoju branży i jej globalnego zasięgu zderzonego z szybko postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, zagrażającego niedoborem kadry wyposażonej w odpowiednie umiejętności.

 

AIRVET ma zmierzyć się z następującymi wyzwaniami w dziedzinie edukacji i szkolenia kadr dla sektora lotniczego:

 • potrzebą zwiększenia wydajności procesów kształcenia i szkolenia;
 • zbliżenia systemów kształcenia i szkoleń zawodowych w wymiarze europejskim;  
 • zwiększenia równowagi pomiędzy zasadniczym i uzupełniającym kształceniem zawodowym;
 • potrzebą pełnego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w sposób formalny i nieformalny.

 

Projekt zakłada współpracę z :

 • przemysłem lotniczym,
 • instytucjami realizującymi szkolenia i trenerami,
 • obecnymi i przyszłymi pracownikami sektora lotniczego,
 • szkołami i uczniami (potencjalnymi pracownikami sektora lotniczego),
 • instytucjami systemu kształcenia.

 

Zakłada się, iż dzięki współpracy z przedstawicielami ww. środowisk w ramach projektu AIRVET zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Terytorialna analiza potrzeb w zakresie pożądanych umiejętności pracowników przemysłu lotniczego.
 2. Opracowanie projektów programów szkoleń.
 3. Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych wraz z podręcznikiem użytkownika.

Ponadto poprzez współpracę w ramach projektu chcemy dążyć do bliskiego, otwartego dialogu oraz trwałych interakcji pomiędzy przedstawicielami szeroko pojętego sektora lotniczego, tj. instytucjami z branżową wiedzą ekspercką, instytucjami edukacyjnymi oraz realizatorami szkoleń zawodowych.

 

Osoby bądź instytucje zainteresowane włączeniem się w realizację projektu AIRVET zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.: 17 77 88 270 w. 33.

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Lifelong Learning Programme.

 

Pliki do pobrania

Wstecz

Logosy Unijne