YT

 

Wiadomości

Matryca Kompetencji

23-11-2020
SGPPL "Dolina Lotnicza"

Oferta studiów Industry 4.0

28-09-2021
Global Executive Program 2nd edition
Czytaj wszystkie

Aktualności

Wysokoefektywne Praktyki Pracy

29-08-2017

Wysokoefektywne Praktyki Pracy – nowe możliwości budowania przewagi konkurencyjnej firm w oparciu o kapitał ludzki

 

W dniu 31 sierpnia 2017 roku kończy się rzeczowa realizacja międzynarodowego projektu HiPAir – Wysokoefektywne Praktyki Pracy dla konkurencyjnych MŚP z sektora lotniczego. Projekt współfinansowany był przez Komisje Europejską w ramach tzw. Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+. Projekt koordynowany był przez firmę INNpuls, a jego realizację wspierały organizacje z Polski (SGPPL Dolina Lotnicza), Portugalii (firma Quasar, Mentortec oraz klaster lotniczy Pemas), Hiszpanii (Politechnika Madrycka) oraz Turcji (klaster lotniczy Aerospace Cluster Association).

Głównym celem projektu była identyfikacja i wypracowanie narzędzi wspierających strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP z sektora lotniczego, przy wykorzystaniu koncepcji Wysokoefektywnych Praktyk Pracy (z ang. HPWP - High Performance Work Practices).

 

W ramach projektu HiPAir opracowane zostały innowacyjne koncepcje i narzędzia pozwalające na podniesienie konkurencyjności firm z branży lotniczej w oparciu o bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i wykorzystanie kompetencji i umiejętności ich pracowników.

 

Już teraz, na stronie internetowej projektu www.hipair.eu oraz u partnerów można zaznajomić się z rezultatami projektu, które  obejmują między innymi:

a) RAPORT z przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania HPWP w europejskich przedsiębiorstwach lotniczych;

b) 8 opracowanych DOBRYCH PRZYKŁADÓW firm, wykorzystujących HPWP w swojej działalności;

c)  WYTYCZNE I PROGRAMY SZKOLENIOWE dla zidentyfikowanych tematów;

d) MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla 4 modułów: WPROWADZENIE, SAMOOCENA, SELEKCJA, OCENA;

e)  HIPAIR–AHP TOOL - narzędzie analityczne wspierające dobór optymalnej grupy praktyk HPWP dla danego przedsiębiorstwa;

f)  HIPAIR–ROI TOOL - narzędzie analityczne wspierające ocenę stopy zwrotu inwestycji w zasoby ludzkie;

g) ROADMAP - dokument opisujący optymalne sposoby wykorzystania rezultatów projektu dla lepszego wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników.

 

Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa jak i instytucje edukacyjne, szkoleniowe i doradcze. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Koordynatorem projektu, firmą INNpuls Sp. z o.o.  lub którymkolwiek z partnerów projektu. Więcej informacji na stronie www.hipair.eu.

Wstecz

Logosy Unijne