YT

 

Wiadomości

Platforma zakupowa

Druk 3D

10-09-2018

MŚP z południowo-wschodniej Polski jest producentem krótkich serii produktów dla sektora lotniczego i medycznego. Aby rozszerzyć swoją ofertę i spektrum produktów, firma poszukuje technologii druku 3D. Obecnie firma pracuje nad ulepszeniem parku maszynowego i wdrażaniem nowych technologii. Aby poszerzyć ofertę oferowanych produktów i zwiększyć ich konkurencyjność, poszukują niezawodnej i sprawdzonej technologii produkcji poprzez druk 3D. Firma jest zainteresowana zakupem lub leasingiem sprzętu z odpowiednimi certyfikowanymi proszkami i pomocą techniczną od partnera.
Szczegółowe wymagania techniczne:
- drukowanie 3D superstopów i stopów dentystycznych, takich jak In738, IN 718, In 625, CoCr
- używanie wyłącznie czystego proszku stopionego w warunkach próżni
- zapewnienie powtarzalnej jakości produktu i rozkładu wielkości cząstek
- łatwość we wdrożeniu w procesy produkcyjne
- technologia musi spełniać normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 

Kontakt: info@dolinalotnicza.pl

Wstecz

Logosy Unijne