YT

 

Wiadomości

Platforma zakupowa

Mechanika precyzyjna

26-10-2018

MŚP rozwija się obecnie w branży jądrowej, w przemyśle lotniczym w innych gałęziach przemysłu.
Zapewnia kompleksową obsługę od badań i rozwoju, studiów wykonalności po uprzemysłowienie większych firm. W szczególności specjalizują się w opracowywaniu innowacyjnych procesów produkcyjnych lub naprawczych (kilka wniosków patentowych złożonych z większymi producentami silników lotniczych).

Firma chciałaby rozszerzyć działalność w Europie poprzez partnerstwo inwestycyjne (może to wynikać z częściowych inwestycji, wspólnych przedsięwzięć i do pełnego nabycia) z innymi MŚP, które już dostarczają producentom silników lotniczych lub producentom elektrowni jądrowych.

 

Wymagania:
- posiadania wszystkich wymaganych certyfikatów w przemyśle lotniczym i jądrowym
- renomowany dostawca większych firm w tych sektorach
- otwarte na częściowe inwestycje lub przejęcia przez francuskie MŚP
- poszukiwany partner mógłby mieć kompetencje w zakresie prostowania, elektroerozyjności, obróbki 5-osiowej, spawania wiązką elektronową, powlekania laserowego

Wstecz

Logosy Unijne