Wiadomości

V Kongres Klastrów Polskich

08-08-2019
9-10 września 2019, Warszawa

MACHTOOL 2019

30-05-2019
„Digital Services – wyższa produktywność w cyfrowym świecie wytwarzania”
Czytaj wszystkie

Interreg III A Polska - Ukraina

Projekt "Rozwój i promocja transgranicznego polsko-ukraińskiego klastra lotniczego"

28-06-2006
Celem projektu jest stworzenie sprawnego, opartego na technologiach informatycznych, systemu wymiany informacji - bazy danych o ofertach i zapotrzebowania polskich i ukraińskich firm w branży lotniczej, zainicjowanie współpracy z ukraińskimi ośrodkami badawczymi, promocja klastra lotniczego. Projekt ma również na celu współpracę z ukraińskimi uczelniami wyższymi – Politechniką Lwowską, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym we współpracy z uczelniami polskimi.
 
Partnerem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza w realizacji projektu jest Politechnika Lwowska.
 
"Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC zarządzanego przez Stowarzysznie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie"
Wstecz

Logosy Unijne