YT

 

Wiadomości

VASCO CORNET

VASCO - Volcanic Ash Resistant Thermal Barrier Coatings for Jet Engines

W związku z zakończeniem przez SGPPL „Dolina Lotnicza" międzynarodowego projektu VASCO - Volcanic Ash Resistant Thermal Barrier Coatings for Jet Engines/  Powłokowe bariery cieplne odporne na pyły wulkaniczne w silnikach lotniczych, realizowanego w ramach inicjatywy CORNET, przesyłam w załączeniu raport z działań oraz syntetyczną prezentacją zadań badawczych w projekcie. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu i jego wyników mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu http://www.vasco-cornet.eu lub kontaktując się z Biurem SGPPL „Dolina Lotnicza".

 

Logosy Unijne