Wiadomości

Bezpłatne warsztaty "Siemens dla Przemysłu"

13-03-2018
Poznaj korzyści płynące z Digitalizacji
Czytaj wszystkie

Wizytówki

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

Oferta:

Inkubator Technologiczny dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwiającym precyzyjną obróbkę stali, aluminium lub tworzyw sztucznych w oparciu o tokarsko-frezarskie centra obróbcze, maszynę do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarkę wgłębną oraz urządzenie do spawania wiązką elektronów.

Ofertę uzupełniają usługi laboratorium metaloznawczego oraz Izby Pomiarów.

Z wyposażenia korzystać mogą zarówno lokatorzy Inkubatora jak i klienci zewnętrzni.

Jedna z form usług świadczonych przez Inkubator jest bezpłatne doradztwo dla osób prywatnych i firm w zakresie doboru form aktywności gospodarczej, uruchamiania działalności, zapewnienia początkowego (start-up) finansowania i możliwości rozwoju, także poprzez brokerskie i doradcze pośrednictwo w doborze inwestorów zewnętrznych (fundusze zalążkowe, venture capital, aniołowie biznesu).
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Jednocześnie zapraszamy na naszą internetową stronę:
www.itstw.pl

Idea Inkubatora:

Widoczna obecnie w Polsce tendencja do oparcia gospodarki na wiedzy, innowacjach, kreatywności nie wynika z mody, ani też dogodnych dla niej warunków pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. To podstawowy wymóg współczesności, uznawany na całym świecie za kluczowy warunek ekonomicznego sukcesu. Logiczną tego konsekwencją jest tworzenie w naszym kraju licznych instytucji mających charakter ośrodków innowacji.  Są nimi: parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości.

Tego typu centra i ośrodki, a także struktury sieciowe – występujące w różnych formach organizacyjno-prawnych - realizują  cele nakreślone w statutach, na ogół zmierzające do pobudzania przedsiębiorczości, komercjalizacji zaawansowanej technologicznie produkcji oraz innowacyjnych produktów, technologii i usług, do  rozwoju opartego na wiedzy. Jednocześnie – co jak dotąd nie wszyscy rozumieją – stają się te ośrodki podmiotami decydującymi o gospodarczej pozycji miast i regionów, o ich atrakcyjności i reputacji,  ułatwiającymi niezbędną dla procesów ekonomicznych synergię rozwojowych działań. Tym samym parki i inkubatory stanowią najbardziej dziś doceniane i najbardziej skuteczne w swym działaniu instytucje otoczenia biznesu. Instytucje skupiające wszelkie w danym środowisku formy społeczno-gospodarczych inicjatyw. A przede wszystkim ci, którzy mają pomysły na innowacyjne produkty lub usługi: wynalazcy, naukowcy, pracownicy i studenci wyższych uczelni.

My także w stalowowolskim Inkubatorze Technologicznym chcemy pretendować do roli renomowanego ośrodka innowacji i skutecznej instytucji otoczenia biznesu. Połączenie tej funkcji z  pobudzaniem przedsiębiorczości od początku przyświecało twórcom i autorom koncepcji utworzenia tego podmiotu w Stalowej Woli. Uznawali oni, że w ten właśnie sposób, najlepszy z możliwych - uda się połączyć tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola ze współczesnymi potrzebami i wyzwaniami przyszłości.

A jeśli właśnie u nas zakiełkują biznesowo-innowacyjne przedsięwzięcia, na miarę choćby w maleńkim stopniu zbliżone do osiągnięć fińskiego Technopolis czy amerykańskiej Krzemowej Doliny – uznamy, że warto było…

Ponieważ obraz i dźwięk znacznie lepiej przemawiają niźli tekst "pisany" - zachęcamy tych, którzy chcą lepiej nas poznać do obejrzenia materiałów dotyczących nas samych (Inkubatora), jak też Klastra Spawalniczego KLASTAL, przedsięwzięcia realizowanego przy naszym udziale. Zostały one opublikowane w programie telewizyjnym Ośrodka TVP Rzeszów w marcu i kwietniu 2012 r. w ramach cyklu "Innowacyjne Podkarpackie" i są dostępne na stronie internetowej TVP Rzeszów. Oto linki do tych dwóch programów:

-http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-podkarpackie/wideo/1203/6719084

- http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-podkarpackie/wideo/2304/7160159

Kontakt

Prezes Zarządu:

Cezary Kubicki (15) 8149190

Biuro Zarządu:

Katarzyna Koper (15) 8149190

 

Doradca Prezesa:

Piotr Hasny (15) 8149112

Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju:

Cezary Roczniak (15) 8149149

 

Mistrz Produkcji:

Mirosław Łukasik (15) 8149109

Konstruktor:

Rafał Szczypta (15) 8149113

Kooperacja

Do kogo kierujemy swoją ofertę?
Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli kieruje swoją ofertę przede wszystkim do:

 • osób mających pomysł, lub szukających pomysłu i sposobu na utworzenie własnej firmy;
 • osób, firm i instytucji poszukujących wiedzy niezbędnej dla wdrożenia w swojej działalności innowacyjnych i atrakcyjnych rynkowo produktów i usług;
 • osób i firm chcących oprzeć swą ofertę produkcyjną lub usługową na dostępnych u nas atrakcyjnych pomieszczeniach oraz nowoczesnych i technologicznie zaawansowanych urządzeniach obróbki metali, urządzeniach pomiarowych, laboratoriach metalograficznych, stanowiskach badawczych i szkoleniowych (np. trenażer spawalniczy);
 • studentów wyższych uczelni chcących już w czasie studiów przygotować przyszłą, własną działalność gospodarczą w ramach naszego Akademickiego Preinkubatora  Przedsiębiorczości;
 • pracowników naukowych wyższych uczelni i doktorantów realizujących prace badawcze i naukowe przy wykorzystaniu oraz pragnących skutecznie spożytkować swą wiedzę i pomysły we własnej działalności gospodarczej;
 • wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin i specjalności, którzy po zakończeniu okresu aktywności zawodowej zechcą wykorzystać swe umiejętności w różnych formach doradztwa i konsultacji;
 • instytucji prowadzących i realizujących, w partnerstwie z nami projekty i przedsięwzięcia szkoleniowe adresowane do kadr i pracowników firm, jak też – do osób chcących firmę utworzyć, bezrobotnych;
 • kadry kierowniczej (menedżerów) poszukujących atrakcyjnych propozycji i form pozyskiwania wiedzy, szczególnie związanej z wdrażaniem pomysłów i projektów tyczących nowoczesnych technologii, produktów i usług;
 • menedżerów aktywnie poszukujących rynkowych nisz dla własnej oferty produkcyjno-usługowej, także – związanych z jej komercjalizacją na rynkach zagranicznych;
 • firm zaawansowanych technologicznie, ustabilizowanych ekonomicznie i rynkowo, poszukujących atrakcyjnej lokalizacji w prestiżowym miejscu i obiekcie;
 • przedsiębiorstw chcących zlecić nam wykonanie zaawansowanych technologicznie usług kooperacyjnych, pomiarów, prób i badań;
 • firm aktywnie poszukujących możliwości „internacjonalizacji” swej oferty rynkowej, dotarcia z nią do odbiorców zagranicznych;
 • szkół i wyższych uczelni zainteresowanych przeprowadzaniem u nas zajęć dydaktycznych oraz szkoleniowych;
 • wszystkich osób, firm i instytucji, które w licznie organizowanych przez Inkubator konferencjach, seminariach, spotkaniach i dyskusjach znajdą skuteczne narzędzie dla doskonalenia własnej wiedzy, a jednocześnie – zechcą wykorzystać tak nawiązywane kontakty i pozyskiwane umiejętności w swoim działaniu.  

Słowa kluczowe

- Części i zespoły podwozi

- Części ze stali nierdzewnej i stopów

- Koła zębate

- Matryce odlewnicze

- Obróbka elektro-chemiczna

- Obróbka skrawaniem

- Podzespoły dla śmigłowców i samolotów

- Produkcja podzespołów do samolotów

- Przyrządy dla przemysłu lotniczego, remonty urządzeń

- Urządzenia pomiarowe

- Wałki