YT

 

Wiadomości

Wizytówki

LAUREN PESO POLSKA S.A.

LAUREN PESO POLSKA S.A. jest firmą szkoleniowo-doradczą, która zrzesza grupę ekspertów o bogatym doświadczeniu zawodowym i doskonałym przygotowaniu merytorycznym w realizacji projektów dla BRANŻY LOTNICZEJ. Nasi Eksperci, Trenerzy i Konsultanci są najwyższej klasy profesjonalistami w swoich dziedzinach. Dysponujemy szerokim zakresem szkoleń biznesowych i rozwojowych, kursów zawodowych, szkoleń specjalistycznych, usług doradztwa personalnego oraz wyjazdów integracyjnych. Dbamy o perfekcyjne przygotowanie naszych ofert do strategii biznesowych Klientów. Codziennie pomagamy naszym Klientom podejmować kluczowe decyzje. Jesteśmy dumni, że staliśmy się dla nich partnerami w biznesie. 

 

SZKOLIMY W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 

ZARZĄDZANIE DLA FIRM

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami - mix metodyk /PMI, PMBoK, PRINCE2, Agile SCRUM, inne/
 • Modelowanie Procesów Biznesowych
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie różnorodnością /pokoleniową, kulturową/
 • Przywództwo / Leadership
 • Akademia Managera
 • Zarzadzanie zmianą
 • Zarzadzanie zespołem /stacjonarnym, rozproszonym/
 • Zarządzanie ryzkiem
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie kryzysem
 • Talent Management
 • Coaching managerski
 • Mentoring dla Managerów
 • Motywowanie
 • Delegowanie zadań
 • Rozmowa oceniająca
 • Budowanie zespołu / Team Building
 • Komunikacja w zarządzaniu

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ / LOGISTYKA

 • Doskonalenie przepływu produkcji
 • Zarządzanie zespołem na produkcji dla Liderów, Kierowników, Mistrzów, Brygadzistów
 • Lean Manufacturing / Lean Management / Lean Logistic
 • Human Sigma / Matryca kompetencji pracowników hali produkcyjnej
 • Six Sigma
 • 5S i Visual Management / Organizacja stanowiska pracy
 • Tool Management / Gospodarka narzędziowa
 • TQM / Zarządzanie przez jakość
 • TPM / Kompleksowe utrzymanie maszyn
 • FMEA / Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów i FTA / Analiza drzewa błędów
 • APQP i PPAP / Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • VSM / Mapowanie strumienia wartości
 • Mapowanie procesów
 • Just in Time
 • PDCA w praktyce
 • Normowanie czasu pracy
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw / Zarządzanie zapasami
 • Controlling w logistyce

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Prospecting / Strategie Pozyskiwania Klientów
 • Techniki sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon / Obsługa reklamacji przez telefon / Obsługa trudnego klienta
 • Budowanie skutecznych relacji z klientem
 • Umiejętność efektywnej prezentacji handlowej / Autoprezentacja
 • Negocjacje /handlowe, z sieciami, zakupowe/
 • Profesjonalne Call Center / Telemarketing - sprzedaż przez telefon
 • Szkolenia dla działów windykacji
 • Zarządzanie relacjami z Klientem
 • Cross-selling / Up-selling
 • Merchandising
 • NLP w biznesie / Wywieranie wpływu
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji / Obrona ceny / Finalizacja Sprzedaży
 • Psychologia sprzedaży
 • Handel zagraniczny

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja interpersonalna / Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening interpersonalny
 • Asertywność
 • Perswazja i odporność na manipulację
 • Automotywacja
 • Efektywność osobista
 • Inteligencja emocjonalna
 • Kreatywność i twórcze myślenie
 • Psychosemantyka
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Profesjonalna asystentka i sekretarka
 • Savoir vivre w biznesie

HR / ZASOBY LUDZKIE

 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Okresowa ocena pracownika
 • Opis stanowisk pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Wdrażanie modelu kompetencyjnego
 • Programy rozwojowe dla pracowników „High potential”
 • Assessment Center / Development Center
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Badanie kultury organizacyjnej
 • Train the Trainers

PONADTO

 • SZKOLENIA MARKETINGOWE
  • Social media, Content marketing, Badania rynkowe, Budowanie wizerunku firmy, Trade marketing, PR, Reklama
 • SZKOLENIA PRAWNE
  • Prawo celne, Prawo handlowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zamówienia publiczne, Ochrona danych osobowych, Prawo administracyjne, Prawo autorskie, Prawo budowlane
 • SZKOLENIA EKONOMICZNE
  • Analiza ekonomiczno-finansowa, Bankowość hipoteczna; Instrumenty finansowe dla księgowych; Matematyka finansowa; Międzynarodowe standardy rachunkowości; Podatek VAT i CIT;  Wycena aktywów; Zarządzanie ryzykiem finansowym; Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • SZKOLENIA i KURSY OBLIGATORYJNE
  • BHP, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Ochrona przeciwpożarowa, Kursy spawalnicze, Operator wózków widłowych, Operator koparki
 • SZKOLENIA JĘZYKOWE
  • biznesowe, branżowe, techniczne
 • SZKOLENIA IT
  • Pakiet Microsoft Office; Strony www, Podpis elektroniczny
 • SZKOLENIA ZarządzaniE jakością
  • Normy ISO / HACCP

Kontakt

Kinga Lasoń
Regionalny Dyrektor Operacyjny
tel: +48 537 017 347

 

Lauren Peso Polska S.A. / Oddział Kraków
ul. Józefińska 4/4
30-529 Kraków

 

Lauren Peso Polska S.A. / Centrala
ul. Dąbrowskiego 48
41-500 Chorzów
www.laurenpeso.pl  
http://laurenevent.pl/

Słowa kluczowe

- Assessment/Development Center

- Badania i rozwój

- Doradztwo finansowe

- Fundusze Europejskie

- Instytycja otoczenia biznesu

- Interaktywne materiały szkoleniowe, e-learning

- Konsulting

- Rekrutacja i selekcja

- Szkolenia lotnicze

- Szkolenia techniczne