YT

 

Wiadomości

Aerospace and Defense Meetings Central Europe Rzeszów

18-01-2022
10-11 Maj 2023, G2A Arena, Jasionka

Konferencja Rzeszów Air Cargo Event

16-01-2023
Urban Lab Rzeszów 3 lutego 2023 roku
Czytaj wszystkie

Wizytówki

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada W Rzeszowie

NOT - Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Naczelna Organizacja Techniczna to organizacja, która reprezentuje i integruje społeczność techniczną oraz wzmacnia rolę środowiska technicznego w życiu społeczeństwa. W jej skład wchodzą stowarzyszenia naukowo-techniczne inżynierów i techników różnych branż. Tradycje ruchu stowarzyszeń polskich techników sięgają XIX wieku. Stowarzyszenia te zaczęły powstawać w wyniku rozwoju techniki i przemysłu w kraju.

W 1935 r. utworzono Naczelną Organizację Inżynierów Rzeczpospolitej Polskiej , a rok później Naczelną Organizację Stowarzyszeń Techników Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1950 roku z inicjatywy Oddziału Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej (obecne Stowarzyszenie Geodetów Polskich) oraz na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej powołany został Oddział Wojewódzki NOT w Rzeszowie.

W skład nowego oddziału NOT weszły zaledwie cztery stowarzyszenia. Powstawały kolejne branżowe związki inżynierów i techników, które dążąc do scalenia i udoskonalenia swojej działalności pracowały na rzecz odbudowy i rozbudowy regionu. Obecnie istnieje wiele stowarzyszeń i tworzą one wspólnotę określoną jako FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH – NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA.

https://centrala.enot.pl/

Kontakt

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

telefon:17 853-44-29
fax:17 862-13-91

e-mail: w_adamski@poczta.onet.pl

e-mail: fsntnot@poczta.onet.pl

Kariera

Możesz zostać ekspertem w:

•Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

•Ministerstwie Rozwoju

•Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu

•Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim

•Banku Światowym

Możesz pracować jako Rzeczoznawca w:

•ZORPOT SIMP

•ZUT NOT

Możesz pracować jako Ekspert Unijny:

•W Komisjach Unii Europejskiej

Kooperacja

Nowa strona Poligrafia NOT www.poligrafianot.pl

W ofercie m.in:

- ulotki,
- plakaty,
- wizytówki,
- foldery,
- katalogi/biuletyny,
- książki/albumy,
- papier firmowy,
- kalendarze listwowe/trójdzielne,
- zaproszenia,
- materiały konferencyjne,
- skanowanie do formatu SRA3,
- ksero czarno-białe i kolorowe

Słowa kluczowe

- Angielski techniczny kursy

- Audity

- Badania kompozytów

- Badania materiałów

- Badania nieniszczące

- Badania rezonansowe

- Badania statyczne

- Badania termowizyjne

- Badania właściwości mechanicznych

- Badania zmęczeniowe

- Dokumentacja techniczna

- Doradztwo techniczne

- Druk i skan 3D

- Frezowane CNC

- Fundusze Europejskie

- Gospodarka Narzędziowa (tool management)

- Interaktywne materiały szkoleniowe, e-learning

- Konsulting

- Modernizacja obrabiarek

- Remonty, naprawy i modernizacje maszyn.

- Szkolenia lotnicze

- Szkolenia techniczne