YT

 

Wiadomości

Wizytówki

ORTODROMA D-K-P

W ofercie firmy ORTODROMA Doradztwo-Konsulting-Pośrednictwo znajduje się szeroki pakiet szkoleń wymaganych w trakcie wdrażania Standarów lotniczych i obronnych oraz szeroki zakres usług wdrożeniowych oraz konsultacyjnych, które opierają się na bogatym doświadczeniu zawodowym, wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, kompetencjach oraz wiedzy auditorskiej oraz eksperckiej.
 
Programy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz tematyka i zakres szkoleń przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od typu branży lotniczej i jego wymagań. Opiera się to na szczegółowej analizie potrzeb i oczekiwań, jest rozwiązaniem tzw. „szytym na miarę” dla podwykonawców, dostawców, organizacji projektujących, produkujących, obsługowych, dystrybutorów oraz końcowego producenta wyrobu lotniczego i obronnego.
 
Korzystając z kompleksowej oferty usług doradczo- szkoleniowych ORTODROMA D-K-P Klienci Doliny Lotniczej:
 
 • zyskują kompletną; rzetelną oraz fachową pomoc na wszystkich szczeblach oraz etapach zarządzania jakością w organizacji branży lotniczej, kosmonautycznej i obronnej;
 • spełniają wymagania europejskich i krajowych przepisów lotniczych przy ciągłym doskonaleniu SZJ;
 • są uczestnikami „łańcucha bezpieczeństwa dostaw” przy spełnieniu wymagań i zadowoleniu Klienta; 
 
W zakresie kompleksowej oferty usług doradczych i szkoleniowych Klienci uzyskują:
 
 • ICAO – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Program SSP, SMS: Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem Doc. 9859 AN/474 (2012 r.);
 • JAR-OPS 1.035 System jakości dla operatora;
 • Regulaminu Lotów RL 2012, Instrukcji Organizacji Lotów 2012 SP RP, Metodyka Zarządzania Ryzykiem w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP (MZR-2010);
 • Zarządzenie ryzykiem i stresem: ISO EN 31000:2012, Zarządzanie: CRM Zasobami Kabiny/Załogi, ORM Ryzykiem Operacyjnym, MCC Współpraca w Załodze Wieloosobowej;
 • Analizę przedwdrożeniową – zapoznanie się z profilem produkcji/ usług oraz System zarządzania jakością;
 
Szkolenia oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji SZJ zgodnej z wymaganiami Klienta oraz wybranego Standardu:
 •     - AS/EN 9100:2009 Lotnictwo i kosmonautyka Systemy zarządzania jakością Wymagania ISO 9001;
 •     - PN-EN 9110:2010 SZJ Wymagania dla lotniczych organizacji obsługowych;
 •     - PN-EN 9120:2010 SZJ Wymagania dla dystrybutorów sprzętu lotniczego, kosmicznego i obronnego;
 
Przeprowadzenie w grupach specjalistów /personel kierowniczy, inżynieryjny, techniczny, itp./ szkoleń zgodnych z wymaganiami krajowych i europejskich przepisów lotniczych (ULC, EASA):
 • Wymagania PART 21;
 • Wymagania PART 145;
 • wymagania dla organizacji projektujących (DOA), produkujących (POA), obsługowych (MOA);
 • weryfikacja wdrożonej dokumentacji ww. standardów i wymagań - SZJ, DOA, POA, MOA;
 • definicja

Kontakt

Zbigniew Sztorc
"ORTODROMA" DORADZTWO KONSULTING POŚREDNICTWO
 
tel. 514 18 60 70
Lublin 20-043
Al. Racławickie 44c/13
NIP: 764-157-91-09