YT

 

Wiadomości

Wizytówki

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości z siedzibą w Rzeszowie jest firmą doradczo-szkoleniową wspierającą rozwój sektora przedsiębiorczości w Polsce.

 

Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy w zakresie:

  • przygotowania i realizacji strategii rozwojowych, analiz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności inwestycji, wniosków o dofinansowanie,
  • pozyskiwania finansowania zwrotnego dla realizowanych inwestycji (pożyczki, kredyty),
  • rozwijania i wzrostu kompetencji pracowniczych,
  • przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów promocyjnych,
  • nawiązywania i rozwijania kontaktów transgranicznych, realizacji planów rozwoju eksportu.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi, krajowymi i zagranicznymi firmami doradczymi, inżynieryjnymi, instytutami technologicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Za cel naszych działań stawiamy sobie zapewnienie klientowi najwyższej jakości usług i stałą gotowość w dostosowywaniu charakteru usługi do jego potrzeb i oczekiwań.

Działamy na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej i aktywnie kojarzymy potencjalnych partnerów biznesowych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Słowa kluczowe

- Doradztwo finansowe