YT

 

Wiadomości

Wizytówki

TUV Nord Polska

Grupa TŰV NORD obecna jest na każdym kontynencie.

 

W Polsce, oprócz Biura w Rzeszowie i centrali w Katowicach, posiadamy 7 biur regionalnych.

 

Jako TŰV NORD Polska budujemy wartość firmy wspierając rozwój klientów oczekujących usług na najwyższym światowym poziomie. Pracując z pasją pomagamy w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji.

 

KOMPETENCJE, PARTNERSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ te wartości są wyznacznikiem dla wszystkich pracowników naszej firmy na każdym etapie pracy.

 

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz certyfikat był rozpoznawalny nie tylko w Polsce, skorzystajcie z naszego doświadczenia oraz tradycji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania oraz odbiorów technicznych.

 

Jeśli stawiacie Państwo na rozwój Waszej firmy i pracowników, bogata oferta szkoleń systemowych i biznesowych pozwoli zdobyć Wam niezbędną wiedzę popartą praktyką naszych auditorów i trenerów.

 

Nieustannie wzbogacana wiedza i doświadczenie ponad 160-ciu auditorów i trenerów gwarantują Państwu usługę o wysokiej jakości.

 

Potwierdzeniem naszych kompetencji są uzyskane akredytacje. Macie Państwo możliwość wyboru kilku z nich – między innymi niemiecką DAkkS (certyfikat TŰV NORD CERT) oraz polską PCA (certyfikat TŰV NORD Polska).

 

Wg akredytacji PCA certyfikujemy:

 • systemy zarządzania:
  • jakością wg PN-EN ISO 9001,
  • środowiskowego wg PN-EN ISO 14001,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001,
  • bezpieczeństwem informacji wg PN-ISO/IEC 27001;
 • osoby w zakresie:
  • zarządzania środowiskowego,
  • zarządzania BHP,
  • zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • weryfikujemy roczne raporty emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • weryfikujemy deklaracje środowiskowe EMAS.

 

Według akredytacji DAkkS certyfikujemy:

 • dla przemysłu lotniczego i kosmonautyki na zgodność z normą EN/AS 9100, 9110, 9120,
 • systemy zarządzania: jakością wg EN ISO 9001, środowiskowego wg EN ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001, bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001, jakością usług IT wg ISO/IEC 20000, energią wg EN ISO 50001,
 • firmy branży samochodowej wg VDA 6.1, ISO/TS 16949,
 • firmy branży spożywczej wg wymogów EN ISO 22000 i innych standardów branżowych (IFS, BRC, GMP+, MSC, HACCAP i inne,
 • firmy branży medycznej wg EN ISO 13485,
 • firmy przemysłu kolejowego wg standardu IRIS,
 • systemy zintegrowane,
 • osoby w zakresie zarządzania jakością,
 • osoby zgodnie z wymogami standardu SCC,
 • wytwórców urządzeń ciśnieniowych: kotłów, zbiorników i rurociągów wg dyrektyw Unii Europejskiej,
 • producentów materiałów, huty, odlewnie, walcownie,
 • oznaczamy wyroby znakiem CE, Π,
 • prowadzimy odbiory techniczne wg ASME,
 • wykonujemy inspekcje międzyokresowe cystern kolejowych,
 • prowadzimy nadzór i odbiory techniczne według dyrektyw:
  • 97/23/WE - urządzenie ciśnieniowe - znak CE,
  • 2009/105/EC - proste zbiorniki ciśnieniowe - znak CE,
  • 2010/35/EC - przenośne zbiorniki ciśnieniowe- znak Π,
  • egzaminujemy spawaczy i uznajemy technologie spawania,
 • nadajemy uprawnienia dla producentów konstrukcji wg EN 1090,DIN 18800:7,
 • odbieramy kraty pomostowe i regały magazynowe:
  • znak RAL,
 • wykonujemy odbiory materiałów ze świadectwem 3.2 wg EN 10204,
 • wg normy EN ISO 3834 (norma spawalnicza).

 

Staramy się zminimalizować ewentualny stres występujący przed auditem traktując Klientów z należytym szacunkiem, jak Partnerów biznesowych, a naszym wspólnym celem jest analiza i uświadomienie firmie jej słabych i mocnych punktów w taki sposób, aby Klient mógł doskonalić się i rozwijać dalej.

 

Dodatkowo oferujemy:

 • certyfikację osób w zakresie funduszy europejskich, zarządzania innowacjami, zarządzania projektem/przedsięwzięciem, Balanced Scorecard, zarządzanie zmianą,
 • certyfikację na zgodność z dyrektywą o interoperacyjności 2001/16/WE,
 • kontrolę jakości robót budowlanych, nadzór inwestorski,
 • weryfikację sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych,
 • wydajemy świadectwa energetyczne,
 • prowadzimy nadzór nad konstrukcjami,
 • kontrolę BQC,
 • certyfikację wyrobu (produkt sprawdzony),
 • inspekcje okresowe budynków,
 • specjalistyczne szkolenia m.in. dla branży lotniczej:
  • Zarządzanie bezpieczeństwem (Safety, Security, Risk Management),
  • Czynnik Ludzki,
  • Systemy jakości i bezpieczeństwa w produkcji lotniczej,
  • Wymagania wewnętrznego systemu kontroli (WSK) zgodnie z ISO 9001,
  • Wymagania NATO wg publikacji AQAP 2310 uwzględniające wymagania normy AS/EN 9100,
  • Wymagania AS/EN 9100
  • Auditor wewnętrzny wg AS/EN 9100,
  • Zarządzanie ryzykiem i konfiguracją wg AS/EN 9100,
  • Wymagania EASA - szkolenia dla zarządu,
  • Wymagania EASA PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66,
  • Auditor wewnętrzny w organizacjach ATO,
  • Auditor wewnętrzny wg EASA PART M i PART 145,
 • Szkolenia zamknięte, autorskie dopasowane do potrzeb Państwa organizacji.

 

Oferujemy naszym Klientom "wartość dodaną" w postaci bezpłatnych, comiesięcznych spotkań będących platformą do wymiany doświadczeń dla pełnomocników oraz kadry zarządzającej, zwanych "Czwartkami Jakości".

Kontakt

Jesteśmy po to, aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji:

 

Biuro w Rzeszowie
TŰV NORD Polska Sp. z o. o.
Centrum Szkoleń Lotniczych
ul. Słowackiego 24/53, 35-060 Rzeszów
Joanna Jakubas
Tel. 17 853 41 09
Tel. kom. 609 670 272
e-mail:

Product Manager AVIATION
Tomasz Polinowski
Tel. 42 231 50 08
Tel. kom. 785 002 242
e-mail:

Centrala w Katowicach
TŰV NORD Polska Sp. z o. o.
Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Tel. 32 786 46 46
e-mail:


Dział Certyfikacji:

Andrzej Kostecki tel. 32 786 46 31 e-mail:
 

Dział Szkoleń:

Anna Lukaszczyk tel. 32 7864672 e-mail:
 

Dział Usług Doradczych (fundusze europejskie):

Jarosław Piotrowski tel. 32 7864677 e-mail:
 

Certyfikacja Produktu – Produkt Sprawdzony:

Grzegorz Najworsz tel. 32 786 46 59 e-mail:

 

Zapraszamy na naszą stronę internietową: www.tuv-nord.pl

Słowa kluczowe

- Badania materiałów

- Doradztwo techniczne

- Konsulting

- Szkolenia lotnicze

- Doradztwo finansowe

- Fundusze Europejskie

- Analizy rynkowe

- Szkolenia techniczne