Wiadomości

V Kongres Klastrów Polskich

08-08-2019
9-10 września 2019, Warszawa

MACHTOOL 2019

30-05-2019
„Digital Services – wyższa produktywność w cyfrowym świecie wytwarzania”
Czytaj wszystkie

Wizytówki

Zakłady Mechaniczne Tarnów SA

Wizytówką przedsiębiorstwa jest szeroka oferta uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny maszynowe i wyborowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie I artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy. Zakłady Mechaniczne mają uznaną pozycję dostawcy sprzętu wojskowego dla polskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych, jak też odbiorców zagranicznych. Firma proponuje również usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem. Nowe centrum technologii obronnych, które powstało w wyniku połączenia Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o., ma możliwość tworzenia nowoczesnych produktów dla wojska oraz służb mundurowych i wszelkie szanse, aby w najbliższych latach wzmocnić swoją pozycję w gronie liderów polskiego przemysłu obronnego, rozwijając także sprzedaż na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane rozwojem techniki i technologii dla potrzeb obronności. Proponujemy także współpracę partnerom gospodarczym działającym na rynku cywilnym.

Kontakt

Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.
ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów
tel. (48-14) 6306 200
fax (48-14) 6306 204
e-mail

Kooperacja

Oferujemy usługi kooperacyjne w zakresie obróbki plastycznej, technologii galwanicznych i cieplno-chemicznych oraz obróbki skrawaniem.