YT

 

Wiadomości

Wizytówki

ZM "WSK-Rzeszów" Sp. z o.o.

Zakład Metalurgiczny ”WSK Rzeszów” Sp. z..o.o. zajmuje się produkcją odlewów żeliwnych, aluminiowych, magnezowych i odkuwek dla przemysłu lotniczego, samochodowego, kolejowego, energetycznego i maszynowego oraz obróbką mechaniczną.
 
Odlewy aluminiowe o masie 0,3 do 35 kg w kokilach grawitacyjnych i niskociśnieniowych z rdzeniami piaskowymi oraz odlewy  aluminiowe i magnezowe w formach piaskowych o masie 10 do 25 kg
 
Odlewy żeliwne produkowane są na automatycznych liniach formierskich o masie 5 do 50 kg 50 do 350 kg oraz duże odlewy o skomplikowanych kształtach do 1000 kg w formierni ręcznej.
 
Odkuwki matrycowe i swobodne o masie 0,5 do 30 kg ze wszystkich gatunków stali tj. węglowe, nisko- i wysoko-stopowe.
 
Wydział obróbki mechanicznej prowadzi obróbkę ponad 30% produkowanych przez  ZM odlewów i odkuwek. Podstawowe wyposażenie to centa obróbcze: poziome HASS FV8, pionowe CME HZ30, CHIRON, CNC MVI, HP4, HP5 oraz frezarki, tokarki i wiertarki CNC: WHN 110Q, WHN 11, SKIQ 110, SKJ, TZC, ERI, TUR, FC- Pronum i maszyna pomiarowa ZEISS KMS SFC o zakresie pomiaru 2000x1000x800. W ramach wydziału obróbczego realizowane jest również wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego, kuźniczego i mechanicznego dla własnych potrzeb produkcyjnych.

Kontakt

ZM "WSK-Rzeszów" Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów
 
(017) 854 62 47
(017) 854 00 58