Opublikowano 2008-10-22

Szkolenie auditorów wewnętrznych w Mielcu

Szanowni Państwo,

Zapraszam na szkolenia organizowane przez TÜV NORD POLSKA, Centrum Szkoleń Lotniczych przeznaczone dla przedsiębiorstw przemysłu lotniczego:

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością  wg. AS/EN 9100.


Miejsce: Mielec

Termin: 04-06 grudnia 2008

Program szkolenia:

Norma: AS/EN 9100, 9120, 9130 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

· Omówienie podejścia procesowego i zasad zarządzania procesowego:
  – cel procesu
  – parametry mierzalne procesów
  – ocena i analiza rezultatów procesów.

· Szczegółowe omówienie 8 ZASAD ZARZĄDZANIA.
· Wymagania dot. dokumentacji i prowadzenia zapisów.
· Procesy zlecane na zewnątrz;
  – określenie i przekazywanie wymagań,
  – zapewnienie statusu, identyfikacji i konfiguracji
  – weryfikacja wyników procesów zlecanych na zewnątrz.

· Przykłady stosowania – Zarządzanie konfiguracja, Przegląd zarządzania, Ocena ryzyka, Identyfikacja i identyfikowalność, „FOD”,
· Pomiary, analiza danych oraz doskonalenie.
· Ustalanie i usuwanie przyczyn niezgodności,
· Wymagania specyficzne AS/EN 9120, 9130.

Wprowadzenia do wymagań normy AS/EN 9100
· Przedstawienie obowiązujących definicji
· Powody wdrażania systemu wg normy AS/EN 9100
· Wymagania punktu 4 normy AS/EN 9100 (w powiązaniu z wymaganiami normy ISO 10007)
· Wymagania punktów 5-8 normy AS/EN 9100

– Praktyczne sposoby spełnienia wymagań normy AS/EN 9100

Auditor wewnętrzny
– wymagania dla Auditorów (Auditor i Auditowany),
– rodzaje Auditów,
– planowanie procesu Auditu wewnętrznego,
– przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie Auditu,
– dokumentowanie procesu Auditu,
– nadzorowanie i weryfikacja skuteczności działań poauditowych,
– ćwiczenia grupowe, symulacja Auditu     

EGZAMIN

Powyższy program może ulec modyfikacji, zgodnie z oczekiwaniami uczestników.


Cena:

    1390,00 od osoby

    1290,00 od przedstawiciela firmy – członka Stowarzyszenia Dolina Lotnicza

    1250,00 od przedstawiciela firmy certyfikowanej przez TÜV NORD. 

Powyższe koszty obejmują udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wystawienie certyfikatu, wyżywienie, przerwy kawowe i nocleg.

W razie pytań proszę o telefon.

Z poważaniem,

Janusz Maksymowicz

Kierownik Biura Regionalnego

Kierownik Centrum Szkoleń Lotniczych

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1 pok. 511
PL / 35 – 105 Rzeszów
Tel/Fax 17 850 49 18

Tel. kom. 607 051 117
j.maksymowicz@tuv-nord.pl