YT

 

Wizytówki

MGGP Aero Sp. z o.o.

MGGP Aero Sp. z o.o. powstała w 2001 roku, wychodząc naprzeciw rozwojowi rynku usług fotolotniczych oraz jako alternatywa klasycznej geodezji. Wywodzi się z największej firmy geodezyjnej MGGP S.A. Swoją siedzibę ma w Tarnowie przy ul. Słowackiego 33-37.
MGGP Aero prowadzi działalność w zakresie kolekcji i analizy danych pozyskiwanych z pułapu lotniczego. Misją przedsiębiorstwa jest realizacja kompleksowych usług w zakresie geodezji i fotogrametrii tj. w pozyskiwaniu, przekształcaniu, prezentacji i gromadzeniu informacji dotyczących danego terenu lub obiektu na podstawie zdjęć lotniczych.
Lotniczy potencjał Firmy opiera się na czterech samolotach (przystosowanych do pozyskiwania danych teledetekcyjnych) bazujących w Rzeszowie: Cessna T206H NAV III, Cessna 402, Piper Navajo, Vulcan Air P68 Obeserver 2.
Infrastruktura pomiarowa to: 3 zestawy wielkoformatowych kamer fotogrametrycznych DMC I, DMC II 230 i UltraCam Eagle, które rejestrują obraz w 4 zakresach spektralnych - R, G, B i NIR, 2 systemy lotniczego skanowania laserowego i zestaw pięciu średnioformatowych kamer do zdjęć ukośnych.
Spółka dysponuje certyfikatami ISO – System Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 i Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz przyznanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego AWC – Aerial Works Certificate, który uprawnia do wykonywania usług lotniczych w kilku specjalistycznych kategoriach.

Kontakt

MGGP Aero Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 33-37
33-100 Tarnów

tel. +48 14 631 80 00
fax. +48 14 631 80 01  Oddział w Warszawie
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

+48 22 300 03 51
fax. +48 22 398 41 15


www.mggpaero.com