bryza4_big-scaled.jpg
O Nas

O Dolinie Lotniczej

O nas

Witaj na stronie Doliny Lotniczej

Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

Serce Doliny Lotniczej leży w stolicy Województwa Podkarpackiego - Rzeszowie.

Stowarzyszenie otrzymało znaczącą pomoc finansową od firmy Pratt & Whitney, światowego lidera w projektowaniu, produkcji  i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych oraz przemysłowych turbin gazowych.

Cele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza:

 • Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie
 • Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
 • Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym
 • Promocja polskiego przemysłu lotniczego
 • Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego
 • Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym.

Głównym celem Doliny Lotniczej jest umocnienie roli  południowo-wschodniej Polski jako jednego
z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego.

Zadania szczegółowe:

 • Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
 • Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
 • Przyciąganie inwestorów zagranicznych
 • Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
 • Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi
  i jednostkami badawczymi

Członkiem „Doliny Lotniczej” może zostać przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego lub instytucja  B+R związana z przemysłem lotniczym z południowo-wschodniej Polski, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

Liczby

35000Pracowników
194CZłonków
3.5mld euro - Sprzedaż
Aviation valey