Wizytówki

M&M air sea cargo S.A.

M&M jest znaną międzynarodową grupą oferującą najwyższej jakości, kompleksową obsługę spedycyjną w przewozach  lotniczych, morskich, drogowych i kolejowych, oraz pełne spektrum  usług logistycznych.
 
M&M rozpoczęła działalność w 1880 roku. Aktualnie grupa - kierowana przez M&M Militzer & Münch Internationale Holding AG z siedzibą główną w St.Gallen w Szwajcarii - liczy ponad 40 przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na podstawie przepisów prawa lokalnego w 33 krajach Europy, Azji i Afryki.
 
W Polsce firma rozpoczęła działalność w 1991 roku. Obecnie Grupę M&M w Polsce  reprezentuje Spółka M&M air sea cargo S.A.
 
M&M air sea cargo S.A. zatrudnia  49 osób w biurach zlokalizowanych na lotniskach w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu oraz w agencji celnej w Pruszkowie. Spółka oferuje pełny zakres usług spedycji lotniczej i morskiej w imporcie i exporcie, usługi agencji celnej oraz czartery lotnicze. 21 lat doświadczenia podparte przynależnością do IATA oraz status współzałożyciela Polskiej Izby Spedycji i Logistyki to czynniki, które gwarantują najwyższą jakość obsługi każdego Klienta. Firma realizuje zlecenia we współpracy z ponad 30-toma zagranicznymi biurami Grupy M&M oraz z ponad 100-tu agentami własnej sieci, zlokalizowanymi we wszystkich ważniejszych portach lotniczych i morskich na świecie. Spółka posiada wdrożone  systemy jakości ISO 9001-2008 (certyfikowany przez LRQA) oraz Wewnętrzny System Kontroli (WSK, certyfikowany przez PCBC S.A)
 
Spółka M&M air sea cargo S.A jest Członkiem Założycielem Doliny Lotniczej. 

Kontakt

Adres firmy:
Centrala
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
 
tel. +48 22 212 50 64
fax +48 22 212 50 92
 
Osoby kontaktowe:
Włodzimierz Ścibiorek
tel. +48 602 220 832
 
 

Słowa kluczowe

- Usługi transportowe

- Logistyka

- Transport lotniczy