YT

 

Wiadomości

Wizytówki

Nicrometal S.A.

Nicrometal S.A. to grupa spółek oferujących kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w toku realizowanych procesów produkcyjnych.

Ideą powołania Spółki w 2000 roku było uzupełnienie działalności Nova Trading S.A. – lidera na rynku dystrybutorów stali nierdzewnej w Polsce – w zakresie recyclingu odpadów z tej stali.

Począwszy od audytów, poprzez opracowywanie procedur, przygotowywanie dokumentacji w obszarze recyclingu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, aż po odbiór odpadów i ich odzysk, Nicrometal S.A. wyznacza nowe pola aktywności, dążąc do zamykania procesów recyclingu kolejnych typów odpadów przemysłowych w ramach działalności własnej oraz spółek należących do Grupy Nicrometal – Nicro-Plast Sp. z o.o. oraz MRJ Metal Recycling Sp. z o.o. 

Nieustanne dążenia do oferowania najwyższej jakości usług oraz realizacja przedsięwzięć w zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, zostały zwieńczone uzyskaniem w 2006 roku certyfikatu potwierdzającego działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2006 (obecnie dostosowany do ISO 9001:2008) w zakresie recyclingu i sprzedaży stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali. W tym samym zakresie Nicrometal działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004.

Chęć aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu relacji biznesowych zaowocowała włączeniem Spółki na początku 2010 roku w poczet członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu – organizacji reprezentującej interesy swoich członków przed organami centralnej i lokalnej administracji rządowej oraz organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

W toku starań o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w lipcu 2011 roku został wdrożony w Spółce Wewnętrzny System Kontroli, opatrzony certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-N-19001:2006. Intensywne starania o uzyskanie koncesji zakończyły się sukcesem – 9 września 2011 roku Nicrometal uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyżej wymienionym zakresie, co stanowi kolejny element wzmacniający pozycję Spółki w branży.

Kontakt

Nicrometal S.A.

ul. Starotoruńska 5

87-100 Toruń

Poland

tel. +48 56 610 89 18

tel./fax +48 56 610 89 03

e-mail: nicrometal@grupanicro.com

www.nicrometal.com

www.facebook.com/nicrometal

linkedin.com/company/nicrometal

 

Dedykowany do obsługi Doliny Lotniczej Oddział Dębica

 

Nicrometal S.A.

39-200 Dębica

Metalowców 25

 

Osoba kontaktowa :

Krzysztof Grzebieniak

Manedżer ds. handlowych

tel : 695 674 402

email : k.grzebieniak@grupanicro.com

Kooperacja

Standardy pracy Nicrometal S.A. w zakresie obsługi klienta należą do najwyższych w Polsce.

Firma posiada system zarządzania jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001. Oba systemy zostały w dniach 26.08.2013r. – 30.08.2013r. poddane weryfikacji podczas audytu recertyfikującego przez NQA Poland. Po pomyślnym przejściu procesu w chwili obecnej oczekujemy na potwierdzenie spełnienia wymagań wyżej wymienionych norm stosownymi certyfikatami.

Ponadto, Nicrometal S.A. w roku 2011 wdrożył Wewnętrzny System Kontroli, potwierdzony certyfikatem systemu zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., umożliwiający rozszerzenie oferty spółki o obrót koncesjonowany.

Wprowadzone procedury porządkują procesy zachodzące w firmie oraz gwarantują klientom sprawną obsługę przy spełnieniu wszelkich wymagań prawnych, norm technicznych, zasad ochrony środowiska itp.

Nicrometal S.A. uzyskał Certyfikat  NQA POLAND i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością
zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie:

  • recycling i sprzedaż złomu stali wysokostopowych,
  • aluminium oraz innych metali.

Nicrometal S.A. uzyskał Certyfikat NQA POLAND i działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004 w zakresie:

  • recycling i sprzedaż złomu stali wysokostopowych,
  • aluminium oraz innych metali.”

Nicrometal S.A. uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania WSK Nr: W – 161/2/2012 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-N-19001:2006 w zakresie: „wywóz, transfer wewnątrz unijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r. (Dz. U.  2004r., Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.)”

Słowa kluczowe

- Metale do produkcji aerokosmicznej

- Obróbka skrawaniem

- Logistyka

- Blachy, rury, pręty

- Utrzymanie ruchu

- Metale i stopy dla przemysłu lotniczego