Opublikowano 2022-06-22

Ekologiczna inicjatywa Doliny Lotniczej

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/171/1/

Ekologiczna inicjatywa Doliny Lotniczej

Firmy Doliny Lotniczej łączą siły w działaniu na rzecz ekologii. Inicjatywa pod nazwą Econnected, ma na celu połączyć wysiłki na rzecz budowania świadomości, podejmowania ekologicznych działań firm członkowskich oraz wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

16 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w formie online przedstawicieli firm wchodzących w skład projektu: Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney AeroPower, MTU Aero Engines Polska, Safran Transmission Systems Poland, PZL Mielec, EME Aero, Aero Gearbox International Poland oraz Collins Aerospace. Projekt stworzony pod skrzydłami Doliny Lotniczej to zielone światło dla ambitnych działań na rzecz środowiska naturalnego w regionie.

Econnected jeden z pionierskich projektów ekologicznych wśród klastrów w Polsce będzie koncentrował się na promowaniu świadomości ekologicznej wśród firm działających w regionie, w tym m.in. na wdrażaniu rozwiązań ekologicznych, prowadzeniu wspólnych działań wspierających społeczność lokalną, regionalny ekosystem oraz współpracy z lokalnymi instytucjami oraz ośrodkami edukacyjnymi.” – mówi Marek Darecki, Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

Projekt ma również na celu wypracowanie wspólnego, ekologicznego podejścia do rezygnacji z plastiku, ograniczenia zużycia papieru, zarządzania odpadami i oszczędzania energii w wykorzystywanych zasobach. Inicjatywa jest otwarta również dla małych i średnich firm członkowskich Doliny Lotniczej.

Swoim działaniem projekt obejmie kilka obszarów tematycznych m.in. zarządzanie odpadami, zielone źródła energii, eko kulturę, odpowiedzialną gospodarkę zasobami, szeroko rozumiane działania CSR, nad którymi wspólnie pracować będą pracownicy reprezentujący firmy członkowskie. Firmami założycielami tej ekologicznej inicjatywy jest 7 największych zakładów Doliny Lotniczej: Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney AeroPower, MTU Aero Engines Polska, Safran Transmission Systems Poland, PZL Mielec, EME Aero, Aero Gearbox International Poland oraz Collins Aerospace. Wszyscy są zgodni, że to dopiero początek drogi, która w dłuższej perspektywie przyniesie realną poprawę w zakresie świadomości ekologicznej. 

„Inicjatorem pomysłu jest firma MTU Aero Engines Polska, która wraz z Pratt & Whitney Rzeszów opracowała założenia i zakres działania projektu. Doskonale wpisuje się on w bieżące działania Doliny Lotniczej w zakresie ekologicznych rozwiązań w branży lotniczej. To też bardzo pozytywny znak, że mimo negatywnego wpływu pandemii na naszą branżę wciąż potrafimy innowacyjnie patrzeć w przyszłość i wspólnie stawiać czoła wyzwaniom.” – dodaje Andrzej Rybka, Dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.