YT

 

Wiadomości

O nas

Dolina Lotnicza

Dolina Lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

 

Serce Doliny Lotniczej leży w stolicy Województwa Podkarpackiego - Rzeszowie.


Dlaczego Polska południowo-wschodnia?

 • 100 lat historii lotnictwa
 • ponad 80 lat historii przemysłu lotniczego
 • 90 % polskiej produkcji w przemyśle lotniczym
 • Konkurencyjne koszty pracy i produkcyjne
 • Politechnika Rzeszowska z rozwiniętym Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Środowisko przyjazne inwestorom
 • Niski podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Centralnie zlokalizowane lotnisko o międzynarodowym charakterze
 • Główna autostrada łącząca południowo-wschodnią Polskę z jej południowo-zachodnią częścią

 

W celu dalszego rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli historyczną decyzję. Dnia 11 kwietnia 2003 zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.  Dolina Lotnicza została zawiązana przez 18 Członków Założycieli. Obecnie, w skład Stowarzyszenia wchodzi 178 podmiotów, a kolejni zainteresowani przechodzą proces aplikacyjny.


Stowarzyszenie otrzymało znaczącą pomoc finansową od firmy Pratt & Whitney, światowego lidera
w projektowaniu, produkcji  i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych oraz przemysłowych turbin gazowych.

 

Cele Stowarzyszenia Dolina Lotnicza:

 • Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
 • Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie
 • Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
 • Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym
 • Promocja polskiego przemysłu lotniczego
 • Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego
 • Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym.

 

Głównym celem Doliny Lotniczej jest umocnienie roli  południowo-wschodniej Polski jako jednego
z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego.

 

Zadania szczegółowe:

 • Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
 • Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
 • Przyciąganie inwestorów zagranicznych
 • Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego
 • Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi
  i jednostkami badawczymi

 

Członkiem "Doliny Lotniczej" może zostać przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego lub instytucja  B+R związana z przemysłem lotniczym z południowo-wschodniej Polski, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.

 

Logosy Unijne