Opublikowano 2014-10-30

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI) jest niezależną jednostką certyfikująca Grupy Bureau Veritas, uznaną przez ponad 35 krajowych i międzynarodowych jednostek akredytacyjnych na całym świecie. Pracując dla 80 000 Klientów w 100 krajach i wydając ponad 100 000 certyfikatów rocznie, Bureau Veritas Certification jest światowym liderem certyfikacji. Firma posiada globalną sieć wysoko wykwalifikowanych auditorów, dzieki którym jest w stanie zapewnić szeroki zakres usług certyfikacyjnych i auditowych według szeregu norm – począwszy od standardów ogólnych do dostosowanych do danej specyfiki norm branżowych w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej (QHSE-SR*)

Założona w 1828 roku Grupa Bureau Veritas jest międzynarodowym liderem, specjalizującym się w usługach zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz inżynierią przemysłową i budowlaną. Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca 26 000 pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Bureau Veritas oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymaganiami międzynarodowymi, krajowymi i branżowymi.

*QHSE-SR – Quality, Health, Safety, Environment, and Social Responsibility

Przemysł lotniczy, ze względu na swoją specyfikę, z założenia musi produkować wyroby bardziej bezpieczne. W tym przypadku ceną niezgodności może być życie wielu ludzi. Niewiele gałęzi przemysłu wymaga aż tak wysokiego zapewnienia jakości w standardach jaka wymagana jest w lotnictwie. Producenci, dostawcy i pozostali uczestnicy tego rynku postrzegają zatem zarządzanie jakością jako kluczową inicjatywę gospodarczą. Własne zaanagażowanie, odpowiedzialność oraz specjalistyczną wiedzę na temat standardów jakości mogą przedstawić poprzez niezależną certyfikację: AS9000 , AS9100, AS 9110, AS 9120

Standardy lotnicze zostały wprowadzone w porozumieniu z Americas Aerospace Quality Group (AAQG), International Aerospace Quality Group (IAQG) oraz z innymi liderami przemysłu przemysłu lotniczego i kosmicznego. Standardy te promują jakość, bezpieczeństwo i technologię we wszystkich aspektach oraz w pełnym łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Celem spelnienia kompleksowych wymagań przemysłu lotniczego, zarówno przez dostawców standardowych jak i dostawców usług i sprzętu lotniczego, AS 9000 , AS 9100, AS 9110, AS 9120 uwzględniają wszystkie wymagania specyfiki branżowej lotnictwa oraz wymagania zawarte w normach ISO 9001

 • Link do listy referencyjnej Bureau Veritas Certification Polska
 • Link do listu referencyjnego  wystawionego przez WSK ”„PZL-Rzeszów” S.A Rzeszów
 • Link do strony www.certification.bureauveritas.pl

CERTYFIKACJA AS9000 , AS9100, AS 9110, AS 9120

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

 • •    Długoletnia współpraca z firmami przemysłu lotniczego w kraju i zagranicą
 •  
 • Pierwsze certyfikaty AS9100 w Polsce – wydane dla WSK Rzeszów i dla Pratt&Witney Kalisz
 • Korzystanie z wiedzy i doświadzczeń światowoych  – jednocześnie gwarancja auditów w języku polskim
 • Lokalni auditorzy – niższe koszty usługi
 • Akredytowane certyfikaty – akceptowane na wszystkich rynkach
 • Posiadane akredytacje: ANAB – amerykańska, UKAS – brytyjska, COFRAC –  francuska
 • Szkolenia z zakresu:

–    AS/EN 9100

–    Wymagania PART-21 (POA)

–    Wymagania PART-21 (DOA)

–    Wymagania PART M

 • Profesjonalna światowa usługa w rozsądnej, krajowej cenie

List Referencyjny WSK "PZL-Rzeszów"

Lista Referencyjna Bureau Veritas Certifivcation-Branża Lotnicza