Opublikowano 2008-02-15

ABC przygotowania projektu w 7. Programie Ramowym – Rzeszów 21.02.08.

Szkolenie obejmuje zagadnienia
  • zasady finansowania projektów 7PR
  • dofinansowanie MNiSW, granty na granty
  • poszukiwanie partnerów
  • baza CORDIS i inne bazy, eksperci
  • przygotowanie wniosku
  • przygotowanie budżetu projektu
 
Miejsce
Politechnika Rzeszowska
ul. Poznańska 2, bud. P, Sala P-24, VI p.
    
Organizator zapewnia
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek
 
Liczba miejsc ograniczona
  • 50
 
 
PROGRAM
11.00 – 11.40  7PR: struktura, zasady uczestnictwa
11.40 – 12.20  Zasady finansowania projektów z 7PR, dofinansowanie projektów przez MNISW, granty na granty
12.20 – 12.50  Poszukiwanie partnerów  do projektów – Baza Cordis i inne dostępne bazy, eksperci
12.50 – 13.10  Przerwa
13.10 – 14.20  Przygotowanie wniosku
Część A, Część B
14.20 – 14.40  Przygotowanie budżetu projektu
14.40 – 15.00  Ewentualne pytania, zakończenie warsztatów
 
 
Kontakt
Pani Urszula Kluska ulak@prz.rzeszow.pl
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA