Opublikowano 2018-07-17

ATEC – wyniki projektu

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/114/1/

Projekt pt.: „ New methods of advanced thermal barrier and environmental barrier coating deposition and characterization – ATEC” realizowany był w ramach 19 konkursu CORNET. Koordynatorem głównym było stowarzyszenie European Society of Thin Films z Niemiec. Po stronie polskiej wnioskodawcą było Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, natomiast w prace B+R zaangażowana była Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. W projekcie stworzono dwie grupy przedstawicieli odbiorców wyników projektu składające się z Małych i Średnich Przedsiębiorstw (niemiecką i polską). Firmy zaangażowane w „user committee” uczestniczyły w spotkaniach merytorycznych projektu na poziomie planowania prac oraz realizacji badań:

Po stronie niemieckiej:

 1. ASMEC GmbH
 2. Efc plasma GmbH
 3. Walter E.C. Pritzkow Spezialkeramik, Keramik für technische Anwendungen
 4. Thermico GmbH & Co KG
 5. Hegewald und Peschke, Mess- und Pruftechnik GmbH
 6. SILBER Anlagentechnik GmbH

Po stronie polskiej:

 1. Yasa Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
 2. VAC AERO KALISZ Sp. z o.o. (obecnie MB Aerospace Technologies Poland)
 3. ResEco Sp. z o.o.
 4. EL-AUTOMATYKA Sp. z p.p.
 5. P.P.U.H. BRYK WITOLD BRYK

Wyniki badań zostały przekazane firmom poszczególnych user committee. Dodatkowo odbiorcami wyników badań były przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach technologicznych obu krajów. Rezultaty projektu zostały zaaplikowane w jednostkach wykonawczych. Zarówno Politechnika Rzeszowska jak i jednostki badawcze z Niemiec wykorzystują wyniki badań opracowane w ramach projektu ATEC. Kontynuowane są badania w celu rozwoju technologii wytwarzania powłokowych barier cieplnych i  środowiskowych z monokrzemianu iterbu oraz tlenków iterbu i krzemu na podłożach ceramicznych z zastosowaniem nowych wysokozaawansowanych technologii PS-PVD, APS/SPS i EB-PVD. Utrzymywana jest również współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami projektu na poziomie międzynarodowym. Jednym z przykładów kontynuacji współpracy jest przygotowywany wniosek aplikacyjny w 26 inicjatywie CORNET pt. „ IMpACTS – Innovative Ceramics for Advanced Barrier Coatings”.