Opublikowano 2014-07-29

Badania potrzeb sektora lotniczego firmy INNpuls

Informujemy iż w ramach projektu „AIRVET – Efektywna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego”, członek Doliny Lotniczej, firma INNpuls rozpoczęła badania ankietowe na temat potrzeb szkoleniowych przedstawicieli sektora lotniczego oraz poziomu ich zaspokojenia przez rynek szkoleniowy, mające na celu zdiagnozowanie braków w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników branży lotniczej.

Do badań zapraszamy osoby reprezentujące jedną z niżej wymienionych grup:

Zachęcamy do odwiedzenia przedstawionych powyżej adresów mailowych w celu wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Czas wypełniania ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut! Wyniki ankiety pozwolą na zdefiniowanie najciekawszych i najpotrzebniejszych z punktu widzenia przedstawicieli branży tematów szkoleń, dla których – w ramach kolejnych działań projektowych – opracowane zostaną wysokiej jakości materiały szkoleniowe, udostępnione bezpłatnie w końcowym etapie realizacji projektu.

Więcej informacji na stronie projektu http://airvet-project.eu/.

Zapraszamy!