Opublikowano 2020-06-05

Badania psychologiczno – psychiatryczne dla pracowników

Badania psychologiczno- psychiatryczne dla pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zwracamy się do Państwa z ofertą wykonywania badań z zakresu medycyny pracy.

Oferta dotyczy badań psychiatrycznych i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z Dziennikiem Ustaw Dz.U.2019.poz12 14, USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań psychologicznych i psychiatrycznych, wykonaliśmy jako zespół ponad 6 tysięcy badań dla firm z branży lotniczej. Badania wykonywane są przez doświadczonych specjalistów spełniających wymagania określone w powyższej Ustawie : Lekarz Specjalista Psychiatra Marzena Trąd – prawo wykonywania zawodu nr 7621260 ,Mgr Psychologii Kinga Znamirowska – numer zaświadczenia nr 3/2005. Badania wykonujemy w miejscu zatrudnienia pracowników, bez konieczności kierowania badanych osób do placówek medycznych w Rzeszowie, co jest korzystne zarówno dla pracowników jak też Pracodawcy. Jesteśmy dyspozycyjne i terminy dostosowujemy do możliwości firmy i pracowników, badania wykonujemy rzetelnie – zgodnie z polskimi i europejskimi standardami oraz szybko – czas trwania badań około godziny.

Zapewniamy zgodne z aktualnymi przepisami przechowywanie dokumentacji i krótki czas oczekiwania na wyniki badań, które dostarczane są bezpośrednio do HR firmy.

Ceny badań podlegają negocjacji – jako dodatkową korzyść oferujemy specjalne rabaty w wysokości 10 % dla członków Doliny Lotniczej.

Zapraszamy do współpracy.

Osoby do kontaktu:

Marzena Trąd e-mail: marzenatrad@gmail.com, tel. 692424680

Kinga Znamirowska e-mail: rhodesian00@wp.pl, tel. 601096358