Opublikowano 2020-06-09

Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu w Mielcu

Szanowni Państwo,

przesyłam informację na temat badań prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu w Mielcu, w ramach projektu  Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych. Projekt realizowany jest od lutego bieżącego roku. Celem badań  jest poznanie i ocena wpływu zachodzących przemian w branżach samochodowej, lotniczej i AGD na zmiany pozycji firm i zakładów zlokalizowanych w Polsce.

Kluczowym elementem badań są rozmowy z osobami zarządzającymi wiodącymi organizacjami i firmami w branży. Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o możliwość spotkania.

W załączeniu pismo Dyrektora ARP w Mielcu Krzysztofa Ślęzaka prezentujące zakres tematyczny badań.

Bardzo liczymy, że skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszych badaniach, których wyniki posłużą do wypracowania rekomendacji dla kształtowania polityki gospodarczej na poziomie krajowym i UE.

 

Łączę wyrazy szacunku

Agnieszka Świgost-Kapocsi

Sekretarz naukowy projektu

agnieszka.swigost@doctoral.uj.edu.pl 

Tel. 511 16 60 71