Opublikowano 2008-10-01

Bezpłatne szkolenie z obsługi programów AutoCAD i Catia

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A. organizuje bezpłatne szkolenia z obsługi programów:

 • AutoCAD      program szkolenia AutoCAD 
 • CATIA           program szkolenia Catia

Szkolenie skierowane jest do osób, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • osoby pracujące ( zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej),
 • powyżej 45 roku życia,
 • z wykształceniem co najwyżej średnim,
 • zamieszkujące na  terenie  woj. podkarpackiego.

Udział w szkoleniu po spełnieniu ww. warunków  jest bezpłatny.

Planowane terminy szkoleń na które posiadamy wolne miejsca to:

 •  CATIA II edycja październik 2008r. do listopad 2008r., III edycja-grudzień 2008 do luty 2009r oraz IV edycja marzec –maj 2009
 •   AUTOCAD  III edycja – grudzień 2008 do luty 2009, IV edycja marzec –maj 2009

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • indywidualne konsultacje
 • certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności
 • poczęstunek
 • zwrot kosztów dojazdu

Bliższe informacje:

Biuro Projektu: ul. Wolności 164, 39-300 Mielec

tel. 17/773 82 50 (Grażyna Gajek), email: ggajek@marr.com.pl

tel.17/773 82 52 (Ewa Górska), email: egorska@marr.com.pl

tel.17/773 82 63 (Michał Rolek),email: mrolek@marr.com.pl

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: 80 godzin lekcyjnych CATIA oraz  90 godzin lekcyjnych AUTOCAD

Miejsce realizacji szkolenia: Mielec i inne w zależności od liczby chętnych np. Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno

Godziny szkolenia: 8:00 do 14:00

Zajęcia: w soboty i niedziele

Grupy szkoleniowe to 13 osób

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania: (www.marr.com.pl)

 • formularz rekrutacyjny
 • zaświadczenie z o zatrudnieniu
 • formularz „Zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych z POKL”
 • oświadczenia o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w projekcie
 • ankieta początkowa
 • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Dodatkowo do ww. dokumentów prosimy o dołączenie  kserokopii dowodu osobistego.