Opublikowano 2012-09-03

Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe

W skład partnerstwa wchodzą doświadczone europejskie instytucje i organizacje, zjednoczone w celu prezentacji najlepszych praktyk, w dziedzinie zarządzania, optymalizacji  i internacjonalizacji klastrów. Pakiet roboczy „Zarządzanie”, skupia się m.in. na wypracowaniu profilu efektywnego menedżera klastra. Z kolei głównym celem pakietu „Optymalizacja”, jest zebranie najlepszych praktyk i punktów odniesienia dla skutecznego zarządzania klastrami. Wyniki te będą wdrażane poprzez akcje pilotażowe w trzech klastrach, a zdobyta w ten sposób wiedza, zostanie opublikowana w podręczniku „Optymalizacja Klastrów”. Pakiet „internacjonalizacja” natomiast skupia się na wyzwaniach i możliwościach rozwijania współpracy międzynarodowej klastrów i wypracowywaniu warunków niezbędnych do odniesienia sukcesu poza granicami kraju.

http://www.cncb.eu/