Opublikowano 2015-05-14

Do 20 mln zł na cele inwestycyjne

Firma INNpuls, w ramach realizacji projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych dla MŚP”, oferuje bezpłatną pomoc i doradztwo w pozyskaniu zwrotnych środków finansowych na preferencyjnych warunkach (wsparcie UE). W ramach udziału w projekcie można skorzystać z preferencyjnych ofert: kredytu obrotowego, kredytu inwestycyjnego, leasingu lub kredytu na rachunku bieżącym.

Korzyści w zakresie finansowania inwestycji:

 • niższe koszty finansowania – oprocentowanie niższe nawet o 3% od standardowego;
 • złagodzone wymogi formalne na finansowanie inwestycji na start;
 • złagodzone warunki wymaganego zabezpieczenia;
 • krótszy okres rozpatrywania wniosku – nawet w 72 h.

Wsparcie doradcze:

 • na etapie przygotowania projektu:
 • analiza i pomoc w ocenie inwestycji;
 • przygotowanie lub aktualizacja biznesplanu;
 • wybór optymalnych źródeł finansowania;
 • przygotowanie dokumentacji do wniosku o kredyt/leasing;
 • doradztwo prawne i asysta przy podpisywaniu umowy.
 • na etapie realizacji projektu:
 • zasady planowania i zarządzania inwestycją w oparciu o biznesplan;
 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa;
 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia;
 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności;
 • planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych;
 • wsparcie firmy w ubieganiu się o bezzwrotne formy finansowania z UE.

Jeżeli reprezentujesz przedsiębiorcę mikro, małego lub średniego z województwa podkarpackiego zatrudniającego do 100 osób, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z kredytów, pożyczek lub leasingów ten projekt jest dla Ciebie.

Żeby wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Marcinem Czuchnowskim (17 77 88 270 w. 22 lub mczuchnowski@innpuls.pl).

Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

Projekt systemowy „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.