Opublikowano 2008-05-26

Dobiega końca VII- ostatni etap realizacji projektu

Dobiega końca, realizowany przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, projakt Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego DOLINA LOTNICZA. 
W VII etapie realizacji projektu zweryfikowane dane z badań eksperckich i opracowania wykonane na wcześniejszych etapach projektu, posłużyły do opracowania końcowego raportu i wniosków prognostycznych.
 
W dniu 28 marca 2008 r. w Warszawie, projekt został zaprezentowany podczas konferencji „Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce”. Przedstawiono założenie, cele, działania podjęte w ramach realizacji projektu oraz uzyskane wyniki. Uczestnikami konferencji byli członkowie Naczelnej Organizacji Technicznej oraz osoby zaangażowane w realizacje projektów firesight, m.in. w realizację Narodowego Projektu Foresight „Polska 202
Podczas VII etapu przygotowany został raport końcowy, będący ostatecznym wynikiem realizacji projektu.
 
 
Wynikowa lista technologii kluczowych projaktu foresight:
 
Grupa 1 TECHNOLOGIE WYKONYWANIA METALOWYCH ELEMENTÓW DO ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH I PRZEKŁADNI ORAZ PODWOZI SAMOLOTÓW ORAZ DO OPRZYRZĄDOWANIA
G1.1 TBC (thermal barier coating)
G1.2 Kształtowanie nadplastyczne (SPF)
G1.3 Kombinacja superplastik forming SPF i DG
G1.4 Żaroodporne dyfuzyjne powłoki (dyfuzyjne, PVD, EB- PVD, CVD)
G1.5 Technologia monokryształów
G1.6 Flow – forming
G1.7 Technologie Rapid Prototyping
G1.8 Wykonywanie części metodami HSM (high speed machining)
G1.9 Kucie matrycowe precyzyjne
G1.10 Powłoki nanokrystaliczne nCOP
G1.11 Technologie laserowe ( np. wiercenie, cięcie, kształtowanie)
G1.12 Odlewanie części z żeliwa hartowanych z przemianą izotermiczna (ADI, DADI, AADI, CADI, AVCI)
G1.13 Odlewanie stopów lotniczych o zmiennej strukturze krystalicznej
G1.14 Odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli z zachowaniem krzepnięcia kierunkowego SD
G1.15 Odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli z zachowaniem krzepnięcia objętościowego GR
G1.16 Profilowe hartowanie indukcyjne kół i wałków
G1.17 Spawanie superstopów niklu i kobaltu
G1.18 Obróbka strumieniem cieczy (Fluid Jet Machining – FJM, Water jet)
G1.19 Tłoczenie i wytłaczanie hydromechaniczne
G1.20 Nawęglanie próżniowe
G1.21 Obróbka elektroiskrowa (EDM) 
G1.22 Technologie symulacji przepływu CFD
G1.23 Technologie symulacji procesów produkcyjnych (formowanie, organizacja produkcji,…)
Grupa 2 TECHNOLOGIE STOSOWANE DO WYKONYWANIA ELEM. DO BUDOWY KADŁUBÓW PŁATOWCÓW I ŚMIGŁOWCÓW ORAZ METOD WYKONYWANIA CZĘŚCI DO NAPĘDÓW LOTNICZYCH Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH
G2.1 Kształtowanie materiałów typu GLARE 
G2.2 Technologia nanokompozytów
G2.3 Technologie wytwarzania typu GLARE
G2.4 Technologia „sucha” ( dry lay-up technology) zwana również technologią prepregową ( prepreg technology)
G2.5 Technologia „sucha” ( prepregowa) z zastosowaniem materiałów utwardzanych w niskich temperaturach i przy niewielkich naciskach, eliminująca konieczność stosowania autoklawów
G2.6 Technologia obcinanie i obróbka wykańczająca elementów kompozytowych
G2.7 Technologie łączenia elementów kompozytowych z elementami metalowymi
G2.8 Technologie łączenia elementów kompozytowych z elementami z tworzyw sztucznych
G2.9 Technologia materiałów kompozytowych termoplastycznych
G2.10 Technologia wykonywania kompozytowych aparatów kierujących do sprężarek silników turbowentylatorowych
G2.11 Technologia układania struktur wielowarstwowych z zastosowaniem projektorów laserowych np. typu VIRTEK
G2.12 Technologia układania taśm
G2.13 Kompozyt węgiel-węgiel
Grupa 3 TECHNOLOGIE MONTAŻU 
G3.1 Technologie montażu dużych zespołów lotniczych
G3.2 Systemy automatycznego montażu
G3.3 Technologie montażu urządzeń awioniki zwiększające ich niezawodność
Grupa 4  METODY KONTROLI PROCESÓW TECHNIKI TESTOWANIA I BADAŃ CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW 
G4.1 Inteligentne urządzenia do badań NDT z automatyczną realizacją procesu i interpretacją/oceną wskazań
G4.2 Techniki badań ultradźwiękowych
G4.3 Techniki badania modułów przekładni lotniczych dla silników: turbowałowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych
Grupa 5 TECHNOLOGIE W OBSZARZE AWIONIKI
G5.1 Technologie przetwarzania i transmisji danych na pokładzie samolotów
G5.2 Technologie wytwarzania zminiaturyzowanych czujników i mechanizmów elektromechanicznych
Grupa J JOKERY 
GJ.1 CNRP – nanorurki węglowe
GJ.2 Morphing materials – materiały z pamięcią (np. na łopaty helikopterów, płaty etc) 
GJ.3 Nanotechnologie w zastosowaniu pokryć konwersyjnych i ostatecznych

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.