Opublikowano 2015-09-29

Dofinansowanie projektów przez Ministerstwo Gospodarki

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Przy ocenie projektów premiowana jest przynależność do Krajowych Klastrów Kluczowych. Klaster Dolina Lotnicza pozytywnie przeszedł wszystkie etapu Konkursu o status KKK i jest jednym z siedmiu takich klastrów w Polsce. To umożliwia członkom Klastra Dolina Lotnicza otrzymanie 2 punktów w 30 punktowej ocenie wniosku.

Szczegóły konkursu http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR+2014-2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typu+centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR