Opublikowano 2011-01-14

Dolina Lotnicza daje przykład

W dniach 7 – 9 listopada 2010 r. odbyła się w Rzeszowie 14. Konferencja Project Management INNOWACJE 2010. Spotkanie to przebiegało pod hasłem: Innowacje siłą rozwoju Unii Europejskiej. W programie konferencji znajdowało się 6 paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich: „Innowacyjny klaster Dolina Lotnicza. Jak wykorzystać najlepsze praktyki firm Doliny Lotniczej w innych obszarach gospodarki?” prowadził Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i prezes WSK „PZL-Rzeszów” S.A.