Opublikowano 2015-09-28

Dolina Lotnicza Krajowym Klastrem Kluczowym

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia I rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego Ministerstwa Gospodarki i PARP, Klaster Dolina Lotnicza pozytywnie przeszedł wszystkie etapy Konkursu oraz uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, plasując się na pierwszym miejscu spośród siedmiu zwycięskich polskich klastrów.

Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Miał on na celu wyłonienie klastrów o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki, konkurencyjnych w skali międzynarodowej, posiadających strategię rozwoju oraz plan działań nie tylko krótko-, ale i długoterminowych.

Dzięki uzyskanemu tytułowi, Klaster Dolina Lotnicza jest uprawniony do aplikowania o wsparcie publiczne w ramach dedykowanych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Sam tytuł jest uznawany za znak jakości, zwiększający prestiż podmiotów działających w klastrze. Jednocześnie przed członkami klastra otwiera się nowa perspektywa rozwoju i internacjonalizacji.