Opublikowano 2019-01-11

Dolina Lotnicza ponownie Krajowym Klastrem Kluczowym

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/120/1/

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia III rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego Ministerstwa Gospodarki i PARP, Klaster Dolina Lotnicza pozytywnie przeszedł wszystkie etapy Konkursu oraz ponownie uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, jako jeden z czterech zwycięskich polskich klastrów.

Konkurs organizowany miał on na celu wyłonienie klastrów o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki, konkurencyjnych w skali międzynarodowej, posiadających strategię rozwoju oraz plan działań nie tylko krótko-, ale i długoterminowych.

Dzięki uzyskanemu tytułowi, Klaster Dolina Lotnicza jest uprawniony do aplikowania o wsparcie publiczne w ramach dedykowanych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Sam tytuł jest uznawany za znak jakości, zwiększający prestiż podmiotów działających w klastrze. Jednocześnie przed członkami klastra otwiera się nowa perspektywa rozwoju i internacjonalizacji.