Opublikowano 2020-04-28

Działania SGPPL „Dolina Lotnicza” w czasach epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,

W początkowym okresie epidemii, Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza" wystosował pismo do pani Minister Rozwoju z postulatami dotyczącymi wsparcia dla polskich przedsiębiorstw. Część z nich zostało już uwzględnionych w rządowych programach tarczy antykryzysowej. Działania te były sukcesywnie kontynuowane.

Kolejne pisma Doliny Lotniczej, będącej członkiem konsorcjum Enterprise Europe Network South Poland oraz Grupy Sektorowej EEN „Aeronautics, Space and Defence”, zostały przedłożone Premierowi Rządu, Ministrowi Obrony oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest w nich postulowane uruchomienie przez rząd RP programu wsparcia gospodarki poprzez długoterminowe zakupy w polskich przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego i obronnego. Zapewniłoby to przedsiębiorstwom zachowanie produkcji, miejsc pracy i kompetencji oraz zbudowanego w ramach Doliny Lotniczej rozległego łańcucha dostaw opartego o innowacyjne polskie MŚP, których utratę trudno będzie odbudować, kiedy kryzys minie. Program taki powinien wzorować się na przykładach Stanów Zjednoczonych i Niemiec – największych partnerów Polski w zakresie obronności i wymiany handlowej.

Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza został członkiem Zespołu ds. pobudzania aktywności podkarpackiej gospodarki w okresie pandemii koronawirusa, powołanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, którego celem byłoby bieżące informowanie związane z podjętymi działaniami na rzecz pomocy planowanej do udzielenia przedsiębiorcom z regionu w dobie epidemii oraz wypracowywanie rozwiązań z tym związanych.

Równolegle, SGPPL „Dolina Lotnicza" wspólnie z innymi kluczowymi organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, takich jak Związek Pracodawców Lewiatan, Business Centre Club, Podkarpacki Klub Biznesu, ZP Klastry Polskie, itp., na bieżąco konsultuje i prezentuje Ministerstwu Rozwoju spójne stanowisko pracodawców na temat oczekiwanych od rządu RP efektywnych i maksymalnie odbiurokratyzowanych procedur dotyczących wsparcia dla polskich przedsiębiorstw.

Na poziomie europejskim współpracujemy na bieżąco z ASD – Association of Aerospace and Defence Industries of Europe w celu wypracowania wspólnego stanowiska sektora lotniczego i obronnego w trakcie rozmów z Komisją Europejską na tematy tworzenia programów wsparcia w czasach epidemii i zmniejszenia jej skutków dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

W okresie epidemii koronawirusa, m. in. z powodu restrykcji dotyczących odwiedzin w budynku siedziby Doliny Lotniczej, stacjonarne Biuro Stowarzyszenia jest tymczasowo zamknięte dla odwiedzających, natomiast wszyscy pracownicy Biura są dostępni i pozostają do dyspozycji członków oraz klientów Enterprise Europe Network. Klienci zapraszani są do kontaktu mailowego za pośrednictwem adresu: info@dolinalotnicza.pl lub een@dolinalotnicza.pl, a pracownicy bezzwłocznie odpisują lub oddzwaniają na wskazany przez numer telefonu. Nasi klienci na bieżąco również korzystają z umieszczenia ofert biznesowych lub technologicznych, profili i danych kontaktowych Państwa firm w bazach Enterprise Europe Network.

Więcej informacji dotyczących funduszy oraz wsparcia ośrodków Enterprise Europe Network dla przedsiębiorstw znajdą Państwo na stronie: https://www.een.org.pl/een/o-nas

W celu dotarcia do potencjalnych zagranicznych klientów, inwestorów lub partnerów projektowych, Biuro Doliny Lotniczej współpracuje również z Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Wspólnie tworzymy bazę kontaktów dedykowaną sektorowi lotniczemu, składającą się z firm, którym PAIH mógłby udzielić wparcia. Baza obejmie kontakty kooperantów i poddostawców części dla tego sektora. Kontakty te będą przekazywane przez PAIH zainteresowanym zagranicznym inwestorom.

Udostępniliśmy również naszym członkom i klientom raport, w którym opisujemy wykorzystanie druku 3D w walce z epidemią koronawirusa Covid-19. W raporcie można znaleźć informacje o tym jak zmienić łańcuch dostaw wykorzystując druk 3D, jakie materiały można użyć do wytwarzania elementów urządzeń, sprzętu ochrony osobistej oraz kiedy warto uruchomić produkcję w oparciu o druk 3D. Pragniemy zachęcić firmy do korzystania z rozwiązań z zakresu technologii druku 3D w celu poprawy lokalnych łańcuchów dostaw, realizacji produkcji krótko i średnio seryjnej. Włączyliśmy się również w akcję http://drukujemydlamedykow.pl/, mającą na celu wyposażenie personelu medycznego w sprzęt wydrukowany metodą 3D ułatwiający im walkę na pierwszej linii frontu z koronawirusem.