Opublikowano 2020-09-09

Firma handlowa na sprzedaż

Szanowni Państwo,

Pan Wiesław Bąk, członek założyciel Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza", oferuje do sprzedaż swoją firmę Marco Export-Import Sp. z.o.o, istniejącą od 27 lat, aktywnie uczestniczącą w działaniach klastra Dolina Lotnicza oraz kooperującą z wieloma członkami naszego klastra, a także wieloma firmami z różnych krajów. Więcej informacji i dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć poniżej oraz w załączeniu:


Oferujemy do sprzedaży spółkę kapitałową o profilu handlowym ( 100 % udziałow; ) Marco Export-Import Sp. z o.o. Firma istnieje od 27 lat.
Siedziba; Miasto Rzeszów -Poland

NIP 813-348 27-81
Kapitał zakładowy; 50 000,00 PLN

Udziałowcy; 3 osoby

Aktywny numer VAT, Vat EU,

Sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Spółka nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań w stosunku do klientów jak i Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy sprzedaży firma przedłoży stosowne zaświadczenia i audyty.

Spółka od 31-07-2020 nie zatrudnia pracowników i jest w zawieszeniu
Spółka nie miała w przeszłości jak i obecnie żadnych procesów sądowych

Od 17 lat Firma Marco-Eksport-Import Sp. z o.o. jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza"
Klaster zakładało 17 firm (w tym Marco ) a obecnie Stowarzyszenie liczy 177 firm z obrotem finansowym 3 mld EUR.

www.dolinalotnicza.pl

Prezes od 17 lat jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza m. in. takie Firmy jak; Pratt & Whitney, Collins, Safran Transmission Systems, Rolls Royce, MTU Aero Engines , Boeing , General Electric , Sikorski Aerospace-Mielec
i wiele innych.

Prezes firmy Marco od wielu lat uczestniczy w wielu różnych  targach branżowych na Świecie – Paris Air Show, ILA Berlin, Targi Lotnicze w Sao Paulo, Turynie, w Hongkongu i wielu innych.
Istnieje możliwość restrukturyzacji produktowej , w zakresie produkcji ,usług lub handlu.

Możliwość zmiany Nazwy, siedzib, Banku i formy prawnej.

Właściciele są zainteresowani zbyciem 100 % udziałów 

Prezes Spółki oferuje możliwość przekazania osobistych kontaktów biznesowych wybranych firm w zależności od nowego profilu działalności.
Istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego około 80 000,00 PLN )  ( 21 300,00USD )
Spółka może wykonać sprzedaż krajową lub eksport na wartość około 400 000,00 PLN i nie zapłaci żadnego podatku.

Oferta sprzedaży obejmuje;

·         Kapitał firmy 50 000,00 PLN ( 13 500,00 USD )

·         Upust podatkowy 40 000 PLN ( 10 800,00 USD )

·         Zapas części zamiennych ponad 100 pozycji

32 000 PLN ( 30 % realnej wartości ) 8 600,00 USD

·         Historia i członkostwo w Dolinie Lotniczej

Razem nominalna wartość 122 000,00 PLN ( 32 970,00 USD )

Propozycje cenowe prosimy składać

Wiesław Bąk- Prezes Zarządu

marcoexport@pro.onet.pl