Opublikowano 2024-04-15

Firmy Doliny Lotniczej wspierają lokalne szkoły w działaniach dla klimatu

W marcu bieżącego roku na terenie Podkarpacia rozpoczęła się kampania edukacji ekologicznej pod nazwą „Szkoły Doliny Lotniczej działają dla klimatu”. Inicjatywa ta realizowana w ramach inicjatywy Econnected, prowadzonej  przez firmy Doliny Lotniczej, z myślą o wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Kampania, wspierana przez Collins Aerospace, MTU Aero Engines Polska, EME Aero Pratt & Whitney oraz PZL Mielec i Safran Transmission Systems Poland, objęła 12 szkół podstawowych z Podkarpacia znajdujących się w sąsiedztwie firm sponsorskich.

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w działaniach przeciwdziałających zmianom klimatycznym. W ramach kampanii szkoły powołały koordynatorów, którzy wspólnie z Grupami Klimatycznymi, składającymi się z uczniów, przeprowadzą akcje związane m.in. z zasiewem łąk kwietnych oraz budową domków dla owadów. .

Realizację kampanii powierzono Stowarzyszeniu EKOSKOP, angażującemu się od lat w różnorodne przedsięwzięcia pro-środowiskowe. Trenerzy Ekoskopu odwiedzą wszystkie szkoły biorące udział w tym konkursie, prowadząc plenerowe warsztaty klimatyczne. W ramach działań praktycznych uczniowie będą uczestniczyć m.in. w warsztatach o drzewach, badaniach mikroskopowych bioróżnorodności oraz organizacji happeningów i konkursów.

Kampania obejmie również szeroką działalność informacyjno-edukacyjną, w tym multimedialne wykłady oraz dyskusje na temat zagrożeń dla klimatu. Szkoły planują również urządzenie kącików klimatycznych oraz publikację w Internecie autorskich filmików na temat zmian klimatycznych.

„Każda z firm tworzących inicjatywę ECONNECTED, rozwija technologie lotnicze ograniczające wpływ na środowisko naturalne, ogranicza także zużycie energii, korzysta z OZE, ale chcemy działać szerzej, stąd pomysł na włączenie się w edukację młodzieży” – powiedział Marek Darecki – Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza

Zakończenie kampanii planowane jest na jesień 2024 roku, podczas spotkania wszystkich uczestników w otoczeniu rezerwatu na Lisiej Górze w Rzeszowie. Podczas tej ceremonii zostaną wręczone główne nagrody, w tym cztery stacje METEO oraz nagroda Grand Prix Econnected o wartości 3000 zł.

W kampanii biorą udział następujące szkoły:

Z rejonu MTU Aero Engines Polska, EME Aero i Collins Aerospace:

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
 • Szkoła Podstawowa im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku
 • Zespół Szkół w Łące
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stobiernej

Z rejonu PZL Mielec:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu

Z rejonu Safran Transmission Systems Poland

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim
 • Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej

Z rejonu Pratt & Whitney Rzeszów:

 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen St. Maczka w Rzeszowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

 

Informacje o inicjatywnie Econnected

Econnected to powstała w 2021 roku pionierska, ekologiczna inicjatywa wśród klastrów przemysłowych w Polsce. Głównym celem działań Econnected jest połączenie wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak i podkreślenie wagi ekologicznych działań firm Doliny Lotniczej oraz wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.  Inicjatywa ma na celu promowanie świadomości ekologicznej wśród innych firm w regionie, w tym na wdrażaniu rozwiązań ekologicznych w tych zakładach, a także prowadzeniu wspólnych działań wspierających społeczność lokalną, regionalny ekosystem oraz współpracy z lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi oraz instytucjami.