Opublikowano 2008-10-02

Hispano-Suiza Polska Pracodawcą Równych Szans

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/52/1/

W dniu 29.09.2008 r. podczas uroczystej gali podsumowującej Projekt „Podkarpacki Pracodawca Równych Szans” Spółka otrzymała z rąk, wicewojewody Podkarpacia, Małgorzaty Chomycz statuetkę za zdobycie:

I-go miejsca w konkursie Pracodawca Równych Szans.

Konkurs zorganizowało Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z Sielca wraz z dwoma partnerami Podkarpackim Klubem Biznesu oraz Dębickim Klubem Biznesu. Celem konkursu było wyłonienie pracodawców z Podkarpacia, którzy w najwyższym stopniu stosują zasadę równości płci w zatrudnieniu, awansowaniu i wynagradzaniu pracowników i pracownic. O tytuł rywalizowało ponad 50 firm z Podkarpacia. Jury składało się z przedstawicieli środowisk naukowych, kobiecych, biznesu, mediów i władz regionu.

Hispano-Suiza Polska stosuje dobre praktyki równouprawnienia, które stosowane są między innymi w następujących sferach:

 1. Rekrutacji pracowników.

  • Ogłoszenia o pracę są neutralne płciowo
  • Podczas rekrutacji nie są wymagane informacje o stanie rodzinnym
 2. Dostępu do awansów.

  • Równy dostęp do awansu (6% kobiet awansowało w 2008)
 3. Dostępu do szkoleń.

  • Płeć nie ma znaczenia podczas wyboru uczestników szkoleń
 4. Wynagrodzenia za pracę.

  • Równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn (różnice nie przekraczają 2%)
 5. Możliwości łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

  • Ruchomy czas pracy
  • Elastyczne godziny pracy

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u Marii Różyckiej,  tel: 017 22 22 301, email: maria.rozycka@hispano-suiza-polska.com lub na stronie internetowej www.hispano-suiza-polska.com