Opublikowano 2013-11-29

INNOLOT – przygotowania do II konkursu

Rozstrzygnięcie I konkursu programu INNOLOT dobiega końca. Ostateczne wyniki konkursu powinny być znane po ukończeniu negocjacji budżetów projektów zakwalifikowanych do finansowania w ciągu kilkunastu najbliższych dni. Informacje o programie sektorowym INNOLOT,  jego  przebiegu i wynikach I konkursu można znaleźć na stronie NCBIR  http://www.ncbir.gov.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/
 

Obecnie NCBIR przygotowuje się do ogłoszenia II konkursu w 2014 roku z budżetem w wysokości  120 mln zł przeznaczonym na dofinansowanie projektów.  W trakcie przygotowań do konkursu będą weryfikowane zasady dofinansowania (zwiększenie poziomu finansowania firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz opracowana zostanie nowa lista tematów do konkursu.

Tematyka II konkursu będzie weryfikowana i aktualizowana przez partnerów, którzy podpisali porozumienie z NCBiR o utworzeniu programu sektorowego INNOLOT.  Zweryfikowana lista tematów do II konkursu musi być zgodna ze strategią badawczą przemysłu lotniczego na lata 2012-2035 opracowaną przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa i nie może zawierać tematów zakwalifikowanych do finansowania w I konkursie.

Główna zasada konkursu, która mówi, że wnioskodawcą może być konsorcjum którego liderem jest partner przemysłowy posiadający możliwość wdrożenia efektów projektu pozostanie bez zmian.

Proszę zainteresowanych o zgłaszanie propozycji tematów do II konkursu. Propozycja powinna zawierać:

  • proponowany tytuł tematyki badawczej,
  • krótki opis problemu badawczego i metod jego rozwiązania,
  • lista partnerów planowanych do rozwiązania problemu,
  • podanie wielkości lidera projektu –  firma zaliczana do MŚP czy do sektora dużych firm,
  • sposób lub metodę zademonstrowania technologii,
  • planowany budżet projektu.

Propozycje tematów proszę o wysyłanie do 15 stycznia 2014 na adres mailowy Doliny Lotniczej;

andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl  oraz  info@dolinalotnicza.pl