Opublikowano 2013-06-04

INNOLOT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na realizację projektów badawczo rozwojowych INNOLOT. Wnioskodawcami mogą być konsorcja naukowo-przemysłowe wyłonione w drodze otwartych konkursów których liderem może być wyłącznie Partner Przemysłowy. Rozwijane technologie mają być zweryfikowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych poprzez realizację demonstratorów oraz ich przetestowanie w symulowanych warunkach operacyjnych (Poziom Gotowości Technologicznej co najmniej V).

Projekty maja doprowadzić do opracowania i absorpcji nowych rozwiązań technicznych przez przemysł. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/aktualnosci/.

Firma członkowska SGPPL „Dolina Lotnicza”, WSK „PZL-Rzeszów” S.A. planuje w ramach programu INNOLOT współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwijać nowe technologie we współpracy z partnerami przemysłowymi. Poszukujemy partnerów przemysłowych zainteresowanych współpracą i rozwojem w następujących tematach:

  1. Opracowanie i wykonanie specjalnego oprzyrządowania do operacji spawalniczych; – spawania wiązką elektronów, – spawania plazmowego,
  2. Opracowanie i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego do odlewania cienkościennych elementów silników lotniczych,
  3. Opracowanie i wykonania oprzyrządowania do wytwarzania rdzeni ceramicznych do procesu odlewniczego,
  4. Rozwój technologii obróbki powierzchniowej zapewniająca uzyskanie chropowatości Ra 0,32 minimum dla materiałów po obróbce cieplno-chemicznej.


W sprawie współpracy proszę kontaktować się z Stanisławem Dudkiem.
tel. 17 861 5711; e-mail; stanislaw.dudek@wskrz.com.