Opublikowano 2023-06-30

Kierunki w wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej prowadzi nabory na następujące kierunki studiów stacjonarne i niestacjonarne:

Kierunek

I stopnia

II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

licencjackie

magisterskie

Finanse i rachunkowość

licencjackie

magisterskie

Inżynieria procesów biznesowych

inżynierskie

Logistyka

inżynierskie

magister inżynier
(nabór od semestru letniego)

Modern Management

licencjackie (j.ang)

magisterskie (j.ang)

Zarządzanie

licencjackie

magisterskie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod linkami w tabeli, na stronie https://rekrutacja.prz.edu.pl/kierunki lub bezpośrednio u prodziekanów ds. kształcenia:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Modern Management oraz Zarządzanie: dr Justyna Stecko – jstecko@prz.edu.pl

Finanse i rachunkowość, Inżynieria procesów biznesowych oraz Logistyka: dr inż. Pawel Dobrzański – pd@prz.edu.pl