Opublikowano 2016-05-05

Konferencja „INNOVATIVE HR MANAGEMENT IN AVIATION”

http://www.dolinalotnicza.pl/gfx/dolina-lotnicza/pl/defaultaktualnosci/2/100/1/

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję „INNOVATIVE HR MANAGEMENT IN AVIATION” będącą elementem  międzynarodowe projektu HiPAir – High Performance Work Practices for competitive SMEs in aviation sector (Wysokoefektywne Praktyki Pracy dla konkurencyjnych MŚP z sektora lotniczego).

Stowarzyszenie Dolina Lotnicza jest partnerem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt HiPAir, którego koordynatorem jest członek naszego klastra, firma INNpuls. Celem projektu jest identyfikacja i zmniejszenie luk w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MŚP z sektora lotniczego, przy wykorzystaniu koncepcji Wysokoefektywnych Praktyk Pracy. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2015, a międzynarodowa konferencja którą chcieliśmy Pastwa zainteresować jest pierwszym kamieniem milowym projektu.

W trakcie spotkania z Państwem chcieliśmy zaprezentować wyniki przeprowadzonych do tej pory analiz, które pozwoliły nam określić poziom wiedzy i wykorzystania praktyk i narzędzi zwiększających efektywność pracy w branży lotniczej. Chcielibyśmy również przedstawić dobre praktyki oraz ograniczenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze lotniczym. Spotkanie umożliwi nam równocześnie dyskusję, wymianę opinii oraz lepsze wykorzystanie wyników projektu w przyszłości.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2016 roku w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS Jasionka 954, o godz. 10.00. Konferencja prowadzona będzie w języku polsko-angielskim z udziałem tłumacza. Do udziału w szczególności zapraszamy kierownictwo i pracowników działów HR firm lotniczych, jak również osoby z MŚP Doliny Lotniczej, które zajmują się rekrutacją pracowników i sprawami kadrowymi. Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział.

W załączeniu znajdziecie Państwo program konferencji. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać emailem na adres: info@dolinalotnicza.pl