Opublikowano 2010-03-12

Konferencja nt. program GMES i działań z nim związanych

Szanowni Państwo,
 
Bułgarskie Biuro ds. GMES organizuje konferencję, której przewodnim tematem będzie program GMES i działania z nim związane w tzw. Nowych Krajach Członkowskich (EU12).
W konferencji wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, EUMETSAT, EEA oraz wielu ekspertów ze Europy Środkowo – Wschodniej.
 
Poniżej wszelkie informacje na temat konferencji: