Opublikowano 2023-02-24

Konferencja pn Challenges and Opportunities for Aerospace Supply Chain in corelation with Digitalisation and Green Technologies

Dnia 15  lutego odbyła się konferencja pn Challenges and Opportunities for Aerospace Supply Chain in corelation with Digitalisation and Green Technologies, połączona ze spotkaniami B2B, której celem był dalszy rozwój łańcucha dostaw Doliny Lotniczej. W wydarzeniu wzięło udział 140 przedstawicieli firm członkowskich Krajowego Klastra Kluczowego.

Podczas konferencji został również zaprezentowany projekt METASTARS, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem SGPPL „Dolina Lotnicza”.