Opublikowano 2007-03-27

Konferencja „Współpracy polskiego i ukraińskiego przemysłu lotniczego”.

W dniu 22 marca 2007 r. odbyła się w Rzeszowie pod patronatem „Doliny Lotniczej” międzynarodowa konferencja polsko-ukraińska, dotycząca „Współpracy polskiego i ukraińskiego przemysłu lotniczego”.

Na konferencję przybyło kilkudziesięciu gości z Polski i Ukrainy. Głównym celem konferencji było bezpośrednie spotkanie się przedstawicieli firm lotniczych skupionych w klastrze „Dolina Lotnicza” z przedstawicielami firm ukraińskich, nawiązanie konstruktywnej współpracy pomiędzy tymi firmami oraz przedyskutowanie kwestii dotyczących uczestnictwa w programach unijnych.