Opublikowano 2007-09-19

Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemysłu Lotniczego

W Katedrze Materiałoznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej powstaje za kwotę  ok. 26 mln PLN nowoczesne Laboratorium Badań Materiałowych dla Przemysłu Lotniczego.


W Laboratorium realizowane będą prace naukowo – badawcze przez zespoły pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w CZT „AeroNet – Dolina Lotnicza” i CZT CAMAT oraz kadrę inżynieryjno-techniczną przedsiębiorstw Doliny Lotniczej.

Program działań skupiony jest na kierunkach badawczych wynikających z potrzeb rozwoju nowych wysokozaawansowanych technologii w przemyśle lotniczym. Laboratorium ma służyć rozwojowi i doskonaleniu potencjału badawczego, tworzeniu trwałych i wzajemnie korzystnych powiązań badawczych oraz wzmacnianiu współpracy partnerów stowarzyszonych w obu Centrach z przemysłem lotniczym oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi zainteresowanymi tematyką materiałów i technologii.


Jest to najnowocześniejsze laboratorium materiałowe w Europie środkowo-wschodniej!