Opublikowano 2017-01-09

Misja na targi AVALON 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza przedsiębiorców z województwa podkarpackiego do udziału w targach Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2017. W targach mogą uczestniczyć przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw posiadający siedzibę i prowadzący działalność w województwie podkarpackim, reprezentujący branże lotniczą i wpisujące się w jedną z trzech specjalizacji zgodnie z Regulaminem uczestnictwa. Termin nadsyłania wniosków upływa 16 stycznia 2017 r.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa firmom przelot na miejsce targów.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (łącznie grupa 3 firm)

Informacji na temat misji udziela także Magdalena Osak, numer tel. 17 747 66 13 lub mail: m.osak@podkarpackie.pl.

Szczegóły dostępne pod linkiem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-gopodarcza-wojewodztwa-podkarpackiego/1159-urzad-marszalkowski-wojewodztwa-podkarpackiego-zaprasza-do-udzialu-w-targach-australian-international-aerospace-defence-exposition-avalon-2017