Opublikowano 2020-10-23

Monitoring dominujących specjalizacji województwa podkarpackiego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest monitoring dominujących specjalizacji województwa podkarpackiego (weryfikacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji). Ankieta jest kierowana do Państwa jako podmiotu prowadzącego działania lub świadczącego usługi w ramach branży związanej ze specjalizacją Lotnictwo i Kosmonautyka (dedykowanej Instytucji Otoczenia Biznesu).

Badanie wykonujemy na zlecenie Samorządu Województwa Podkarpackiego (list referencyjny w załączniku).

Uzyskane wyniki pozwolą nam sformułować rekomendacje dla Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz posłużą do przygotowania zaleceń odnośnie wspierania rozwoju gospodarczego i wydatkowania środków publicznych, w zakresie nowej strategii na lata 2021-2030.

Ankieta, załączona w linku, składa się z 6 pytań, w tym większość to pytania zamknięte. Czas jaki Państwo musicie poświecić na jej wypełnienie wynosi około 3-4 minut, dlatego bardzo prosimy o zaangażowanie się w badanie. Wszystkie zgromadzone informacje będą miały charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją badań. Załączam również ankietę w pliku Word, gdyby polityka Państwa instytucji nie pozwalała na otwarcie linków do formularza Google.

Proszę o kontakt, w celu udzielenia dodatkowych informacji: Justyna Cader 512583136.

LINK DO ANKIETY ONLINE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC_9Mwr72FjjrVIGFgsdR9H5v2K0Ih3wirtG0W3L3By5VF1g/viewform?usp=sf_link

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Cader
Asystent naukowy IGSMiE PAN

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Krakow 31-261, ul. J. Wybickiego 7A,
https://min-pan.krakow.pl/kontakt/