Opublikowano 2024-01-17

Politechnika Rzeszowska prowadzi nabór na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej prowadzi nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa zdobywają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu oceny właściwości użytkowych materiałów inżynierskich: metalicznych, ceramicznych, polimerowych
i kompozytowych oraz zasad ich doboru do różnych zastosowań. Kształcenie odbywa się w oparciu o aktualną wiedzę i procedury badawcze stosowane w zaawansowanych gałęziach przemysłu – jak lotniczym, motoryzacyjnym bądź pokrewnym. Student kierunku Inżynieria Materiałowa w procesie kształcenia zaznajamia się z zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze technologii wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów, kształtowania ich mikrostruktury i właściwości użytkowych oraz podstawowych metod ich badania.

Studenci będą mieli możliwość korzystania z zaplecza naukowo-badawczego katedry Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej oraz Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, w których prowadzone są badania na potrzeby szeroko pojętego przemysłu, w tym głównie lotniczego, na specjalnościach:

  • materiały żaroodporne i żarowytrzymałe,
  • technologie materiałów inżynierskich.

Nabyta w trakcie studiów II stopnia wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, przemysłowych
i naukowych centrach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych
i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Zapisy na studia prowadzone są elektronicznie w terminie do 18.02.2024 na stronie  https://rekrutacja.prz.edu.pl/

Limit miejsc na studia 30.